ROK 2018

 • VII Rodzinny Festyn Parafialny 17.06.2018
W niedzielę 17 czerwca odbył się VII Rodzinny Festyn Parafialny, który rozpoczął się po Mszy św. o godzinie 12:30. Na Parafian czekało wiele atrakcji a wszystkie trudno wymienić. Dzieci mogły wziąć udział w grach i zabawach zorganizowanych przez Skautki Europy działające przy naszej parafii; pomalować twarze; przyjrzeć się z bliska samochodowi wojskowemu czy karetce oraz wspinać się na dmuchaną ściankę. Na starszych Parafian czekały przepiękne koncerty między innymi Dolnośląski Finał Ludowych Zespołów Artystycznych prowadzony przez Panią Małgorzatę Majeran- Kokott; Zespołu z LO XIV czy gwiazdy wieczoru, zespołu Trubadurzy. Jak co roku można było wziąć udział w loterii fantowej, w której główną nagrodą była wycieczka do Brukseli a osoby, które wspierały rozbudowę naszego kościoła przez wrzucenie banknotu do specjalnych puszek mogły wygrać wycieczkę do Włoch. Za poprowadzenie festynu dziękujemy ks. Sebastianowi Kocherowi i Panu Markowi Zygmuntowi. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację festynu, Dyrekcji Zespołu Szkół nr XIV, Akcji Katolickiej, Radzie Osiedla Karłowice- Różanka, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Miastu Wrocław, Gminie Wrocław. Serdeczne podziękowania składamy także naszym sponsorom: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, firmie Jelcz, Biurze Podróży Panorama, Biurze posła PE Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Można pisać długo i bardzo dużo o tym wydarzeniu dlatego zamiast tego zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego dnia.

Galeria FB - Festyn Parafialny cz. 1
G
aleria FBFestyn Parafialny cz. 2

 • Dzień Skupienia dla Kobiet 16.06.2018
Kolejny już Dzień Skupienia dla Kobiet odbył się w naszej parafii dnia 16.06.2018 r. Gościliśmy ks. Mariusza Rosika i o. Emiliana Gołąbka. Ks. Rosik przybliżył nam tzw. mowę ciała,którą można zaobserwować u Pana Jezusa podczas głoszenia Ewangelii. Jego stosunek do ludzi wyrażał się w geście,spojrzeniu,dotyku. Ojciec Emilian opowiedział o emocjach. Nie ma dobrych i złych emocji,natomiast wszystkie są bardzo potrzebne. Istotne jest, jakie działania podejmiemy pod ich wpływem. Franciszkanin szczegółowo przedstawił. Przedstawił uczucie zazdrości i agresji, które również są potrzebne, mogą nas poprowadzić do grzechu lub uszlachetnić.

Galeria FBDzień Skupienia

 • 25 rocznica święceń kapłańskich o. Dezyderiusza Pola
W niedzielę 17 czerwca na Mszy św. o godzinie 12:30 wraz z o. Dezyderiuszem Polem i Jego rodziną modliliśmy się o potrzebne łaski w 25. rocznicę święceń kapłańskich naszego Parafianina.

Galeria FB - 25 Rocznica święceń kapłańskich

 • Msza Prymicyjna - ks. Sebastian Kocher
Niedziela 17 czerwca 2018 r. była dniem, który obfitował w wydarzenia i uroczystości w naszej parafii, ale po kolei... Swoje Msze św. prymicyjne odprawił i udzielił prymicyjnego błogosławieństwa ks. Sebastian Kocher, wychowanek ks. Jana.

Galeria FBMsza Prymicyjna ks. Sebastian Kocher

 • Prymicje w naszej parafii
MSZA ŚW. PRYMICYJNA KS. DANIELA SOLARZA - W piątek 8 czerwca swoją Mszę św. prymicyjną w naszej parafii odprawił ks. Daniel Solarz, wychowanek ks. Jana.

Galeria FBPrymicja ks. Daniela Solarza

MSZA ŚW. PRYMICYJNA KS. KRZYSZTOFA KULI - W niedzielę 10 czerwca swoje Msze św. prymicyjne odprawił i kazania głosił ks. Krzysztof Kula, który przez ostatni rok odbywał w naszej parafii praktyki. Po każdej Eucharystii neoprezbiter udzielał błogosławieństwa prymicyjnego i rozdawał pamiątkowe obrazki.

Galeria FBPrymicja ks. Krzysztofa Kuli

 • 31.05.2018 Uroczystość Bożego Ciała
Foto relacja z uroczystości Bożego Ciała w naszej parafii.

Galeria FB - Boże Ciało

 • 13-20.05.2018r. - I Komunia Św.

„Oto jest dzień, Oto jest dzień,
który dał nam Pan, który dał nam Pan …”

Weselmy się i radujmy się razem z naszymi Dziećmi, które to pierwszy raz w pełni uczestniczą w Eucharystii, przyjmując do swoich małych serc Pana Jezusa ukrytego w białej Hostii. W tym szczególnym dniu, w czasie uroczystości I Komunii Św. dzieci radowały się razem ze swoimi najbliższymi. W tym roku uroczystości odbywały się w dniach 13 oraz 20 maja. Sakrament przejęło 61 dzieci, które pogłębiały swoją wiarę podczas lekcji religii w szkole oraz w trakcie specjalnie organizowanych katechez. Comiesięczne spotkania dla dzieci i ich rodziców odbywające się w naszej wspólnocie parafialnej, przygotowały wszystkich do głębszego przeżycia uroczystości I Komunii Świętej – najpiękniejszego daru od Pana Jezusa.

Galeria FBI Komunia Św.

 • 29-31.03.2018r. - Triduum Sacrum

W czwartek 29 marca rozpoczęliśmy w naszej parafii uroczystości Triduum Paschalnego. Wielkanoc to najważniejsze święto dla chrześcijan w całym roku liturgicznym. Każdy dzień jest wyjątkowy i nawiązuje do konkretnego wydarzenia.

W Wielki Czwartek wspominamy wydarzenia z Wieczernika, kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię i sakrament kapłaństwa. Wcześniej Żydzi sprawowali Paschę – świętowali na pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej i zawarcia przymierza z Bogiem. Jezus Chrystus nadał nowy sens tej uczcie. Dodatkowo Jezus umywał apostołom nogi, czym szokował i zadziwiał. Przyjął postawę sługi, co przypomina nam, że wszelka posługa w Kościele ma się odbywać w duchu służby bliźniemu. Na koniec uroczystości obnażono ołtarz, Ciało Chrystusa zostało przeniesione do ciemnicy, gdzie mogliśmy czuwać i rozpocząć rozważania Męki Pańskiej.
Galeria FBWielki Czwartek

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, gdy nie sprawuje się Eucharystii. To czas na spowiedź świętą, adorację Pana Jezusa w ciemnicy, odprawienie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Wieczorem uczestniczyliśmy w Liturgii Męki Pańskiej, która składała się z trzech ważnych części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii. Liturgia rozpoczęła się bardzo nietypowo, bo kapłan w ciszy upadł na twarz przed ołtarzem na znak pokory, a wierni klęczeli, gdyż wobec śmierci Zbawiciela żadne słowa nie byłyby odpowiednie. Po Liturgii Słowa i modlitwie powszechnej, kapłan odsłonił Krzyż – „drzewo,  na którym zawisło zbawienie świata”, aby każdy mógł podejść i go ucałować. Po adoracji rozdano Ciało Chrystusa, które było konsekrowane w Wielki Czwartek. Na zakończenie przeniesiono Najświętszy Sakrament do Bożego Grobu i rozpoczęła się adoracja. To moment, aby uświadomić sobie, że Pan Jezus umarł, aby nas zbawić. W tym czasie On zstąpił do piekieł, żeby wyciągnąć stamtąd sprawiedliwych, jak zapowiedział. 
Galeria FBWielki Piątek

Liturgia Wielkiej Soboty, a właściwie Wigilii Paschalnej, odbywa się w nocy, bo Pan Jezus zmartwychwstał w nocy, bez świadków i w ciszy. Rozpoczęliśmy przed Kościołem Liturgią Światła, czyli poświęceniem ognia, następnie z zapalonym paschałem, oznaczonym krzyżem, literami Alfa i Omega i symbolicznymi pięcioma gwoździami, weszliśmy do ciemnego Kościoła. Zapalony paschał to symbol Chrystusa, który swoim zmartwychwstaniem rozproszył ciemności grzechu i śmierci. Już nie musimy się niczego bać. W czasie Liturgii Słowa wysłuchaliśmy czytań, które przeprowadziły nas przez całą historię Zbawienia, od stworzenia świata do powstania z martwych Jezusa Chrystusa. Po tej części nastąpiła Liturgia Chrzcielna, czyli błogosławieństwo wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. To dzięki chrztowi mamy swój udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Woda chrzcielna daje nam Nowe Życie. Następnie mogliśmy przeżyć Liturgię Eucharystyczną, zostaliśmy nakarmieni Ciałem Chrystusa, który jest pokarmem na życie wieczne. Na zakończenie ruszyliśmy w procesji rezurekcyjnej, aby ogłosić całemu światu, że Chrystus zmartwychwstał, pokonał śmierć i króluje na wieki!
Galeria FBPoświęcenie pokarmów

Galeria FBWielka Sobota - Wigilia Paschalna

 • 22-25.03.2018r. - Rekolekcje wielkopostne
 
W Wielki Tydzień wkroczyliśmy przeżywając w dniach od 22 do 25 marca rekolekcje wielkopostne. W naszej parafii głosił je ks. dr Janusz Ospa z Kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Witkowie. Moment rekolekcji zawsze jest wyjątkowy i niezbędny, aby pełniej przeżyć Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Jeśli otworzymy się na te nauki, pozwolą one nam przyjrzeć się samym sobą. Jak postępujemy, jak traktujemy innych? Co powinniśmy zmienić w naszym życiu, by stać się lepszymi i być bliżej Pana Boga? Ksiądz rekolekcjonista miał słowo dla wszystkich: dorosłych, młodzieży i dzieci. Treści było wiele. Jedną z najistotniejszych była myśl o Bożym Miłosierdziu, że Bóg kocha każdego człowieka, słabego, grzesznego, z wadami, każdego posyła i błogosławi mu w działaniu.

Zdjęcia można zobaczyć na facebook-u

 

 • 18.03.2018r. - Parafialna Droga Krzyżowa

W czasie Wielkiego Postu podejmujemy różne czynności, aby dobrze przygotować się do Świąt Wielkanocnych, m.in. pościmy, składamy jałmużnę, staramy się więcej modlić. Można to określić mianem metanoi, czyli zmianą sposobu myślenia i postępowania, która prowadzi do trwalszego przylgnięcia do Boga.
Jedną z takich podejmowanych praktyk jest Droga Krzyżowa. W piątek 16 marca mogliśmy przeżyć i przejść Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii. Rozpoczęliśmy o godzinie 19.00, mimo aury, która tego dnia z wiosennej przerodziła się w zimową, ku zaskoczeniu wielu parafian. Nie była to najłatwiejsza Droga, jednak idąc w zimnie, wśród sypiącego po oczach śniegu, mogliśmy rozważać słowa Pana Jezusa i św. Faustyny, które pozwoliły nam  bardziej zajrzeć w głąb naszych serc, przyjrzeć się naszemu życiu i postępowaniu.
Na zakończenie ks. Jan powiedział: Droga Krzyżowa jest trudna i droga naszego życia jest trudna. Na co dzień wszyscy zmagamy się z wieloma przeciwnościami, jednak słowa Pana Jezusa skierowane do św. Faustyny dają nadzieję:
Dopuszczam przeciwności, aby pomnożyć twoje zasługi. Nie za pomyślny wynik nagradzam, ale za cierpliwość i trud dla Mnie podjęty.
Dlatego podejmujmy ten trud, z cierpliwością i pokorą, pamiętając, że Jezus Chrystus oddał swoje życie za nas z miłości.

Zdjęcia można zobaczyć na facebook-u

 • 04.03.2018r. - Wizyta ks. Rafała Krawczyka
Ponad 3000 km od Wrocławia, między Iranem, Turcją, Gruzją a Azerbejdżanem leży Państwo, które nazywa się Armenia. Dziś,  4 marca, gościliśmy w naszej parafii ks.  Rafała Krawczyka, katolickiego kapłana obrządku ormiańskiego pracującego w odległej Armenii oraz Rosji. Ks. Rafał opowiedział nam o swojej posłudze oraz o sytuacji  katolików Ormian. Na zakończenie Eucharystii o godzinie 11.00, ks. Rafał  poświęcił książeczki do nabożeństw dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. Po  Eucharystii, każdy kto chciał mógł podejść do indywidualnego błogosławieństwa.

Zdjęcia z Eucharystii można zobaczyć na facebook-u


 • 06.01.2018r. - Objawienie Pańskie

  W uroczystość Objawienia Pańskiego tradycyjnie już odbyło się spotkanie opłatkowe na które przybyli zaproszeni przedstawiciele Rady Osiedla, Policji, Straży Miejskiej, aby spotkać się z naszymi duszpasterzami i parafianami. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, kolędą, po których ks. Jan złożył wszystkim życzenia noworoczne. Po złożeniu sobie nawzajem życzeń i po podzieleniu się opłatkiem zasiedliśmy do stołu aby rozpocząć kolędowanie w którym pomagał nam zespół z parafii Bożego Ciała.

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek i na facebook-uROK 2017


 • 20.12.2017r. - roraty

  Dzisiaj już ostatni raz w tym roku uczestniczyliśmy w porannych Roratach. Jak w każdą środę po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni na śniadanie. Bardzo dziękujemy Parafiankom, które co tydzień je przygotowywały. Zapraszamy za rok!

  Więcej zdjęć można zobaczyćna facebook-u • 24 - 26.11.2017r. - weekend dla rodzin

  W dniach 24-26 listopada w Nysie odbył się po raz pierwszy weekend dla rodzin z naszej parafii. Oprócz konferencji oraz modlitwy nie zabrakło również czasu na wspólną zabawę.

  Więcej zdjęć można zobaczyć na facebook-u


 • 17 - 19.11.2017r. - weekend ewangelizacyjny

  Od piątku do niedzieli (17-19 listopada) w naszej parafii odbył się weekend ewangelizacyjny pt. Weekend z Jezusem.

  Więcej zdjęć można zobaczyć na facebook-u • 16.11.2017r. - wizytacja kanoniczna i odpust parafialny

  Tegoroczny odpust parafialny był połączony z wizytacją kanoniczną naszej parafii przeprowadzoną przez ks. biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. w tym celu o godz. 17-ej w salce im. ks. Zygmunta Jaroszka odbyło się spotkanie ks. biskupa z naszymi kapłanami i przedstawicielami poszczególnych grup formacyjnych działających na terenie naszej parafii. wszyscy oni dzielili się osiągnięciami, trudnościami i planami na przyszłość. Na zakończenie spotkania ks. biskup wpisał się do kroniki parafialnej.
  Przed Eucharystią ks. Jan przedstawił obszerne sprawozdanie wizytacyjne obejmujące okres od 30 czerwca 2015r. do 16 listopada 2017r.
  Dostojnego Gościa powitały kwiatami dzieci - nasi najmłodsi parafianie. Ks. Jan powitał wszystkich zaproszonych księży m.in. ks. prałata Wojciecha Tokarza, o. Wawrzyńca Wojtyrę, ks. Adama Lota i pozostałych księży dekanatu. Byli również katecheci: ks. Wojciech Zięba, ks. Jacek Tomaszewski oraz diakon Sebastian i klerycy Krzysztof Kula i Jakub Sadzyński (nasz parafianin). Uroczystą Eucharystię poprowadził ks. biskup Andrzej Siemieniewski. W homilii stwierdził, że miłosierdzie Boże nie jest bezradnością wobec człowieka, lecz mocą zmieniającą Jego życie, zaś Eucharystia odpustowa jest dziękczynieniem za to wszystko co udało się z Bożą pomocą wykonać. Po Mszy św. odmówiono litanię do Matki Bożej Miłosierdzia i modlitwę prosząc o pomyślne rozpoczęcie i zakończenie rozbudowy naszego kościoła.Następnie wyruszyła procesja wokół kościoła. niesiono obraz naszej patronki Matki Miłosierdzia. Na koniec odśpiewano "Te Deum" i hymn "Boże coś Polskę". podczas Eucharystii i procesji towarzyszyła nam orkiestra dęta pod dyrekcją mjra Edwarda Tomków.

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.


 • 16.11.2017r.

  Sprawozdanie wizytacyjne od 30 czerwca 2015r. do 16 listopada 2017r.
  w związku z wizytacją kanoniczną w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia przeprowadzonej przez
  ks. biskupa Andrzeja Siemieniewskiego
  dnia 16 listopada 2017 r.

  Ostatnią Wizytację Kanoniczną parafii przeprowadził 10 kwietnia 2011r. Ksiądz Biskup Edward Janiak. Funkcję proboszcza pełnił w tym czasie Ks. Kanonik mgr Czesław Przerada.
  Proboszczem parafii od 30 czerwca 2015r. jest Ksiądz Prałat dr Jan Adamarczuk. W pracy duszpasterskiej pomaga wikariusz ̶  Ksiądz mgr Krzysztof Głuszko.
  Kościelnym jest p. Wiesław Wasilewski, a organistą od ostatniego wtorku p. Jerzy Płonka. Wcześniej tę funkcję pełnił p. Wojciech Mazur, który przeszedł do Kościoła Garnizonowego. Przygotowywaniem posiłków na plebanii zajmuje się p. Maria Faraniec.
  Nadzwyczajnymi Szafarzami Eucharystii są: p. Wiesław Wasilewski; p. Czesław Bluj; p. Adam Jażdżyk.
  Na terenie parafii według Urzędu Statystycznego zameldowanych jest 5993 osoby. Podczas ostatniego liczenia w niedzielnej Mszy św. uczestniczyło 949 osób. Trzeba jednak zauważyć, że są niedziele, kiedy wiernych jest więcej, na przykład w tym roku w Niedzielę Palmową było o 430 osób więcej. Podczas ostatniej wizyty duszpasterskiej 1303 rodziny przyjęły księdza po kolędzie. W tym czasie duszpasterze mogli spotkać się z około 3 tys. osób.
  Część wspólnoty to wierzący i ofiarni katolicy, utrzymujący parafię i troszczący się o wygląd kościoła. Jednak część ludzi, która mieszka na tym terenie nie uczestniczy w Eucharystii a z parafią ma kontakt bardzo sporadyczny. Ponadto na terenie parafii mieszka dużo studentów i ludzi młodych, którzy na weekend wyjeżdżają do domów rodzinnych w różnych częściach Polski. Często też proszą o pozwolenie na sakramenty poza parafią.
  W niedzielę i święta Msze św. w kościele parafialnym sprawowane są o godz. 800, 930, 1100, 1230 i 1800,
  w dni powszednie o 800 i 1800, w soboty o 900 i 1800 oraz w każdy piątek o godz. 1500 z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
  W minionym roku do tej pory w parafii odnotowano w księgach parafialnych 42 chrzty, 4 zawarte małżeństwa, 33 pogrzeby.
  Odprawiane są nabożeństwa, jakie wypracowała tradycja polska: Nabożeństwa majowe, czerwcowe, różańcowe, fatimskie, w soboty ku czci Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia, do Świętego Jana Pawła II w każdy czwartek, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, I Piątki miesiąca, zmiana Tajemnic Różańca, adoracja Najświętszego Sakramentu w I niedziele miesiąca, Roraty. Najliczniej wierni uczestniczą
  w Nabożeństwach Pasyjnych i Fatimskich. Na Nabożeństwa Fatimskie każdego miesiąca zapraszamy szczególnie rodziny, u których w ostatnim czasie peregrynowała figura Matki Bożej. Dzieci podczas nabożeństw zbierają pamiątkowe obrazki, a na zakończenie najczęściej uczestniczący dostają nagrody.
  W ciągu dwóch ostatnich lat wprowadzono comiesięczne Modlitwy Uwielbienia z prośbą o uzdrowienie duszy i ciała. Systematycznie trzy razy do roku odbywają się Dni Skupienia dla Kobiet. Odbyło się Seminarium Odnowy Wiary z nauczaniem Ks. prof. Mariusza Rosika. Zostały wprowadzone przez Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego relikwie Świętego Jana Pawła II oraz Świętego Ojca Pio.
  Rekolekcje parafialne organizowane są w Adwencie i w Wielkim Poście. Ze względu na liczną obecność wiernych na Mszach św. rekolekcje adwentowe rozpoczynają się w czwartek i kończą w IV Niedzielę Adwentu (w tym roku w III). Rekolekcje wielkopostne rozpoczynają się w czwartek i kończą w Niedzielę Palmową. Najbliższe rekolekcje adwentowe będzie prowadził Ks. Biskup Antoni Dziemianko Ordynariusz Piński. W Zespole Szkół nr 14 odbywają się w Wielkim Poście rekolekcje szkolne.
  Chrzest św. udzielany jest w trzecie niedziele miesiąca na Mszy św. o godz. 1230. Na prośbę rodziców również w soboty. Przygotowania rodziców i chrzestnych odbywają w sobotę poprzedzającą chrzest
  o godzinie 1900, a dla tych, którzy mają chrzest w sobotę katecheza przedchrzcielna jest prowadzona indywidualnie.
  W bieżącym roku do I Komunii Świętej 14 maja przystąpiło 38 dzieci, natomiast obecnie w parafii przygotowuje się 61 dzieci. W związku z większą ilością dzieci i brakiem miejsca w kościele I Komunia jest podzielona w tym roku szkolnym na dwie grupy. W ramach pozaszkolnego przygotowania do I Komunii Świętej podejmowane są comiesięczne spotkania z dziećmi i ich rodzicami. Ponadto organizowane są spotkania z psychologiem, przedstawicielami wspólnot parafialnych, a w czasie rekolekcji
  z ks. rekolekcjonistą. Dzieci uczestniczą w nabożeństwach różańcowych, Roratach i Drodze Krzyżowej. Przygotowanie prowadzi Ks. Jan korzystając z doświadczenia i pomocy p. Małgorzaty Janiak i studentki PWT Małgorzaty Maciak.
  Sakrament Bierzmowania w bieżącym roku otrzymało 20 młodych ludzi. Aktualnie w parafii przygotowują się 43 osoby. Katechezy odbywają się raz w miesiącu, oprócz tego odbywają się indywidualne spotkania z księdzem Janem. Młodzież w każdą niedzielę uczestniczy we Mszy św. o godzinie 1800 i raz w miesiącu przystępuje do Spowiedzi Świętej oraz nabożeństwach różańcowych, Roratach i Drodze Krzyżowej. Młodzi ludzie są zaproszeni na Weekend Ewangelizacyjny i Modlitwę Uwielbienia. Planowane jest zorganizowanie w II semestrze Kursu ALPHA dla młodzieży i ich rodziców. Za przygotowanie do bierzmowania odpowiada Ks. Jan, a pomaga katechetka p. Marta Słaboń.
  Przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa odbywa się 3 razy w roku. Kursy prowadzą księża i osoby świeckie. Osobą odpowiedzialną jest p. Marta Słaboń. Największe zagrożenie dla chrześcijańskiego życia rodziny w parafii to związki partnerskie i życie bez sakramentu małżeństwa oraz migracja za granicę za pracą. Od dwóch tygodni przy parafii działa Poradnia Rodzinna, w ramach, której można skorzystać z bezpłatnej konsultacji psychoterapeutów oraz psychiatry.
  Z sakramentu pojednania wierni mogą korzystać codziennie 15 minut przed poranną i pół godziny przed wieczorną Eucharystią, a w niedzielę podczas każdej Mszy św. W każdy I Piątek miesiąca ze spowiedzi można skorzystać od godziny 1700.
  Osoby starsze i chore pozostające w domach są odwiedzane przez Duszpasterzy z comiesięczną posługą sakramentalną. Ks. Jan odwiedza chorych (23 osoby) w pierwsze piątki miesiąca, natomiast Ks. Krzysztof (15 osób) w pierwsze soboty miesiąca. W bieżącym roku w kościele Sakrament Chorych we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 11 lutego przyjęło 67 osób. Sporadycznie Sakrament Chorych jest udzielany w domach po zaproszeniu przez wiernych.
  Prowadzone jest duszpasterstwo ministrantów i lektorów, których w parafii jest 17. W każdy pierwszy czwartek miesiąca podejmowana jest modlitwa w intencji licznych i dobrych powołań kapłańskich
  i zakonnych, działa Towarzystwo Przyjaciół Seminarium, do którego należą 32 osoby. Do parafii często przyjeżdżają alumni z Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, którzy wykonują wszelkie dozwolone im zadania liturgiczne i duszpasterskie, dzięki czemu mogą obserwować kapłańskie życie z bliska oraz zdobywać doświadczenie. Co roku praktykę duszpasterską w parafii odbywa diakon. Obecnie w Seminarium Duchownych przebywa nasz parafianin, kleryk V roku Jakub Sadzyński. Przez ostatnie dwa lata przyjeżdżają neoprezbiterzy spoza naszej parafii, wychowankowie Ks. Jana odprawić swoje Msze prymicyjne. W 2016r. było czterech, a w 2017r. pięciu neoprezbiterów. Od powstania parafii dwóch naszych Parafian przyjęło święcenia kapłańskie; w 1992 roku Ojciec Dezyderiusz Jan Pol (pracuje na UKSW w Warszawie), a w 2006r. Ojciec Wawrzyniec Zbigniew Wojtyra, rektor seminarium Ojców Franciszkanów we Wrocławiu. Obaj należą do zakonu franciszkanów. Z naszej parafii pochodzi siostra Krzysztofa ze Zgromadzenia Sióstr Zawierzanek, która niedawno przyjęła śluby wieczyste i co roku odwiedza swoich rodziców. Na terenie parafii mieszkają rodzice Ks. Adama Loty.
  W parafii działa Rada Parafialna składająca się z 23 osób. Działają różne grupy i wspólnoty: Liturgiczna Służba Ołtarza, Żywy Różaniec, Domowy Kościół (2 kręgi), Koło Biblijne, Parafialny Zespół Caritas, Akcja Katolicka, Klub Żon, Poradnia Rodzinna, redakcja czasopisma parafialnego U Pani Ostrobramskiej, Domowe Kręgi Biblijne, Dom Modlitwy, Stowarzyszenie Skautingu Europejskiego Zawisza – Skauci Europy, a w niedalekiej przyszłości mamy nadzieję Odnowa Charyzmatyczna.
  W ramach duszpasterstwa charytatywnego w parafii działa Parafialny Zespół Caritas, przygotowuje
  i rozdaje paczki przed Świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy. Wraz z Akcją Katolicką przygotowuje Mikołaja dla setki dzieci.
  Organizowane są pielgrzymki. Od 2015r. między innymi do: Ostrowa Lednickiego i Lichenia; Wieliczki, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic; Nowogródka i Wilna; Barda Śląskiego; Trzebnicy; Legnicy i Krzeszowa; Lichenia; Fatimy; na Jasną Górę oraz piesze pielgrzymki do Trzebnicy.
  W parafii rozprowadzane są czasopisma: Gość Niedzielny (30 egz.), Niedziela (15 egz.), Mały Gość Niedzielny (30 egz.), Tęcza (15 egz.), Miłujcie się (20 egz.), Nowe Życie (60 egz.) się oraz czasopismo parafialne U Pani Ostrobramskiej (200 egz., numer specjalny raz do roku roznoszony do domów 1400 egz.).
  Praca nad tworzeniem żywych wspólnot, zachęcenie do włączenia się w istniejące już grupy oraz rozbudowa świątyni – to najpilniejsze działania, które są aktualnie podejmowane i będą kontynuowane.

  Na terenie parafii znajdują się: Przedszkole nr 14 KOWALIKI; Przedszkole Integracyjne nr 68; Gimnazjum Publiczne nr 39 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego; Gimnazjum Dwujęzyczne nr 49; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 i Niepubliczna Szkoła Podstawowa PRO FUTURE. Katechezę w tych placówkach oświatowych prowadzi Ks. Krzysztof Głuszko, p. Marta Słaboń, Ks. Jacek Tomaszewski, Ks. Wojciech Zięba. Przy ulicy ks. Jana Długosza działa Niepubliczna Szkoła Podstawowa, w której zgodnie z obowiązującym tam statutem nie ma lekcji religii. Chętne dzieci uczęszczają na katechezy w naszej parafii. Do tej pory nie odbyła się jeszcze wizytacja katechetyczna związana z wizytacją kanoniczną.

  Sprawy dotyczące własności parafii, działalności gospodarczej i z zakresu sztuki sakralnej zawierają protokoły wizytacji gospodarczej i sztuki sakralnej. Sprawozdanie z prac wykonanych w parafii od 30 czerwca 2015r. zostały przekazane w ramach wizytacji gospodarczej do Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej.


 • 12.11.2017r. - Rocznica odzyskania niepodległości - koncert pieśni patriotycznych


  Podczas Mszy św. o godz.12.30 śpiew prowadził lubiany i zaprzyjaźniony z naszą parafią zespół "Gieni Dudki".
  Po Eucharystii w wykonaniu tego zespołu odbył się koncert pieśni patriotycznych. Pięknie i wzruszająco wybrzmiały m.in. "Czerwone maki", "Biały Krzyż", "Warszawianka" z 1831r. i nostalgiczna "Mała dziewczynka z AK". Ksiądz proboszcz podziękował zespołowi za piękny koncert, a parafianie nagrodzili wykonawców gromkimi brawami. • 11.11.2017r. - Rocznica odzyskania niepodległości


  Podczas Mszy św. o godz.9.00 i 18.00 modliliśmy się za naszą Ojczyznę, by była Bogiem silna. To wiara w Boga dawała Polakom siłę by przeżyć 123-letnia niewolę, potem germanizację i rusyfikację.
  po wieczornej Eucharystii śpiewaniem pieśni patriotycznych uczciliśmy tę rocznicę. było nas sporo i okazuje się, że wszyscy lubią śpiewać • 7.11.2017r.

  Kolejna modlitwa uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie.

 • 29.10.2017r.

  O godz. 15-ej w salce ks. Aleksandra Zienkiewicza rozpoczął się Bal Wszystkich Świętych. dzieci przebrane za wybranego świętego doskonale bawiły się i tańczyły przy muzyce. Było też coś na ząb.

  W naszej parafii rozpoczęła pracę "Poradnia Rodzinna". Osoby, których dotykają różnego rodzaju cierpienia psychiczne, kryzysy, problemy natury emocjonalnej czy relacyjnej, będą mogły skorzystać z bezpłatnej konsultacji psychoterapeutów. Pomoc dotyczy również trudności związanych z przemocą, zaniedbaniem, z poronieniem czy aborcją.

 • 26.10.2017r.

  Uroczyste nałożenie szkaplerza osobom pragnącym Go przyjąć odbyło się na wieczornej Mszy św. , ku czci Jana Pawła II.


 • 22.10.2017r. - Jasna Góra

  O godzinie 6-tej rano spod parafii wyruszyła pielgrzymka na Jasną Górę. Parafianie jechali modlić się w intencji całej wspólnoty parafialnej , a także we własnych intencjach.
  Po przyjeździe na miejsce udali się do kaplicy jasnogórskiej, aby pokłonić się Matce Bożej i Jej Synowi. Następnie mogli zwiedzić sanktuarium, a w Sali Rycerskiej spotkali się z paulinem o. Piotrem, który opowiedział o historii klasztoru i cudownego obrazu.
  Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył ks. Jan. W swojej homilii nawiązał również do naszej parafii, a mianowicie do prośby o wspólnotę parafialną, jej jedność i pomoc w rozbudowie naszej świątyni.
  Po Eucharystii była Droga Krzyżowa odprawiona w Kaplicy Różańcowej, po której każdy z pielgrzymów mógł indywidualnie pożegnać się z Jasnogórską Matką i Jej Synem. Cały czas towarzyszył wyjazdowi deszczyk, ale pielgrzymie serca były radosne co wyraziło się w czasie powrotu, gdzie w autokarze towarzysząca schola z parafii Bożego Ciała pomagała prowadzić śpiew. Śpiewano pieśni religijne i patriotyczne. Po powrocie do parafii ks. Jan poświęcił wszystkie przedmioty kultu, które zostały przywiezione przez pielgrzymów.
  W tym dniu w naszym kościele na Mszach św. kazania głosił o. karmelita z kościoła p.w. św. Józefa, zachęcając wiernych do przyjęcia szkaplerza.
  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.


 • 15.10.2017r.


  Przed kościołem zbierano podpisy w ramach akcji "Zatrzymaj aborcję". Celem projektu ustawy jest wyeliminowanie z polskiego prawa przepisu pozwalającego na dokonywanie aborcji eugenicznej, a przede wszystkim, aby wykluczyć prawo do zabijania dzieci z zespołem Downa. Jest nie do przyjęcia, że dziś można je zabijać przed narodzeniem.

 • 14.10.2017r. - pielgrzymka do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy

  Z wrocławskiej Katedry, po Mszy św. o godz. 6.00, wyruszyła 38 piesza pielgrzymka do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy.
  Pielgrzymi z naszego kościoła (w ilości 16 osób i odprowadzający ich ks. Jan proboszcz) dołączyli przy moście Trzebnickim do grupy I pielgrzymkowej, by o godz. 16.30 przy ołtarzu polowym uczestniczyć we Mszy św. Celebrował ją abp Józef Kupny, a koncelebrował bp Jacek Kiciński w asyście setki kapłanów z Archidiecezji Wrocławskiej.
  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.
 • 13.10.2017r. - procesja fatimska

  Na zakończenie obchodów związanych ze 100-leciem objawień w Fatimie w naszej parafii miała miejsce, ostatnia już w tym roku, procesja z figurą MB Fatimskiej, wokół kościoła.
  Pięknie przybrana figura, w nasze barwy narodowe, orkiestra dęta pod batutą pana majora Tomków, wieczorna pora i wyjątkowo wielu parafian.
  Po  procesji rozpoczęła się peregrynacja MB Fatimskiej po naszej parafii. Do dwóch rodzin: p. Sprot i p. Gasikowskiej powędrowały figurki Matki Bożej, które będą przyjmowane przez kolejne rodziny w parafii.
  W związku z obchodami roku fatimskiego będziemy nadal modlić się każdego 13. dnia miesiąca modlitwą różańcową, ale już bez procesji wokół kościoła.

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 11.10.2017r.

  Po wieczornej Mszy św. swoją działalność rozpoczął Klub Kobiet - Żon. spotkania będą prowadzone na podstawie książki Lindy Dillow p.t. "Jaką żoną jestem?" Książka ma 10-tygodniowy program do przepracowania samodzielnie lub w grupie.

 • 10.10.2017r.

  Kolejna modlitwa z prośbą o uzdrowienie poprowadzona przez Wspólnotę Domowego Kościoła. W modlitwie tej uczestniczyła grupa charyzmatyczna "Lumen Christi" z Wołowa. założył ją przed 20-tu laty nasz proboszcz, ks. Jan, kiedy posługiwał w kościele w Wołowie. pieśniami i modlitwą uwielbialiśmy boga. Wiele osób poprosiło o modlitwę indywidualną. Modlitewne spotkanie zakończyła wieczorna agapa.

 • 07.10.2017r. - Różaniec do granic

  W pierwszą sobotę miesiąca, a zarazem święto Matki Bożej Różańcowej, po Mszy św. i comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych, licząca ponad 40 osób grupa udała się autokarem do Złotego Stoku. Wraz z ks. Proboszczem pielgrzymowaliśmy, aby wziąć udział w inicjatywie "Różaniec do granic", aby na granicy Polski modlić się o pokój dla naszej Ojczyzny i całego świata.
  Po przyjeździe na miejsce do wyznaczonego kościoła stacyjnego dołączyliśmy do jednej z trzech grup i wyruszyliśmy na granicę. Droga wiodła w góry i wielu z nas musiało włożyć w nią sporo wysiłku. Na całe szczęście dopisała pogoda. Już na szczycie, na granicy okazało się, że uczestników w naszej grupie tak "na oko "jest ok. 500. Przy pogodzie w kratkę (deszczyk i słoneczko), odmówiliśmy wszystkie cztery części różańca wysłuchując przed każdą z nich rozważania. Pierwsze 2 części były za Polskę, a 2 następne za świat.
  W tej grupie modlitewnej byli też młodzi ludzie. Różaniec zaczął się, wzdłuż granic naszej Ojczyzny punktualnie o godzinie 14-tej i trwał ok. 2 godzin. Metropolita lubelski ks. abp Stanisław Budzik powiedział, że:"Ten "Różaniec do granic" ma nas nie tyle otoczyć jakimś kordonem przed światem, ale nas otworzyć i powiedzieć światu, że różaniec to jest modlitwa, która jednoczy Kościół, modlitwa, która niesie pokój, modlitwa, która łączy narody "
  Wracaliśmy i towarzyszył nam deszczyk, ale nasze serca były radosne.
  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 30.09.2017r. - Metropolitalna Pielgrzymka Caritas do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy

  W roku obchodów Jubileuszu 750-lecia kanonizacji św. Jadwigi patronki śląska, grupa parafian z ks. Krzysztofem udała się do Trzebnicy, aby wraz z Metropolitą Wrocławskim abp Józefem Kupnym, bp Zbigniewem Kiernikowskim (diecezja legnicka), bp Ignacym Decem (diecezja świdnicka), pracownikami i wolontariuszami Caritasu uczcić Rok Jadwiżański.
  Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią przy ołtarzu polowym o godz. 10.00. Homilię wygłosił bp Ignacy Dec. Po Eucharystii o godz. 11.00 pielgrzymi udali się do grobu św. Jadwigi, gdzie nałożono im medaliki z wizerunkiem św. Jadwigi.
  Następnie burmistrz Trzebnicy zaprosił wszystkich na kawę, herbatę i ciastko.
  o godz. 11.30 rozpoczęły się gry terenowe dla dzieci ze szkolnych Kół Caritas. Można się było również zapoznać z czasem i zwyczajami w których żyła św. Jadwiga (m.in. bractwo rycerskie, przewodnicy trzebniccy, tańce dworskie, turnieje rycerskie).
  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 26.09.2017r.

  Kolejna modlitwa z prośbą o uzdrowienie poprowadzona przez Wspólnotę Domowego Kościoła. W czasie modlitwy można było podejść do Monstrancji, którą trzymał ks. Jan, dotknąć Ją i w cichości serca wyrazić swoje dziękczynienie i błaganie.

 • 24.09.2017r.


  W niedzielę 24 września na Mszy św. o godzinie 11:00 dzieci przyniosły swoje tornistry do poświęcenie w związku z przypadającym w ubiegłym tygodniu świętem św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży.

 • 12 - 19.09.2017r. - pielgrzymka do Fatimy

  Na 100-lecie objawień w Fatimie wyjechała z naszej parafii grupa pielgrzymów dołączając się do pielgrzymów z Legnicy, z parafii p.w. św. Jacka, gdzie ma miejsce Cud Eucharystyczny.
  Wyjazd był z Warszawy do Madrytu. Na Okęciu sprawowana była Eucharystia w intencji pielgrzymów i o dary z pielgrzymowania. Po przelocie do Madrytu zwiedzanie aż do późnych godzin.Pożegnanie z Madrytem to Los Angeles i Sanktuarium Serca Pana Jezusa.
  Następny etap do dojazd do Salamanki. Po drodze Segovia, zwiedzanie miasta będącego stolicą prowincji rzymskiej, akwedukt, gotyckie kościoły, miasto w którym doszło do zjednoczenia księstw i powstania królestwa Hiszpanii. Stąd droga wiodła do Avila - miejsca życia i działalności św. Teresy Wielkiej i św. Jana od Krzyża. Msza św. odprawiana w kościele, który stoi w miejscu urodzenia św. Teresy. Zwiedzanie miasta i wyjazd do Salamanki, która jest jednym z czterech miast uniwersyteckich Hiszpanii. Miasto od XV wieku będące kuźnią umysłów ówczesnej Europy. Urokliwe miasto, typowo uniwersyteckie. Po noclegu jazda do Fatimy, która jest celem naszej pielgrzymki. To tu Matka Boża objawiła się trojgu dzieciom, pastuszkom. Nawiedzenie miejsc w których się urodzili, gdzie miały miejsce objawienia, spotkanie z osobą, która była koleżanką siostry Łucji, Droga Krzyżowa na okolicznych wzgórzach, a przede wszystkim cudowna Pani Fatimska, możliwość modlitwy , codziennie wieczorem różaniec i procesja światła. w niedzielę o godzinie 11-ej uroczysta Msza św. na placu z obecnością, przy ołtarzu w postaci figurki, M.B. Fatimskiej. Wieczorem w  bazylice M.B. Różańcowej, po Mszy św., ksiądz Jan poświęcił figurkę M.B. Fatimskiej, która ma peregrynować po naszej parafii. W trakcie pielgrzymki w czasie modlitw polecaliśmy Panu Bogu przez Jego Matkę nasze sprawy oraz tych, którzy tego potrzebują, a prosili nas o to.
  16 IX mogliśmy pojechać do Bathali, gdzie zobaczyliśmy bazylikę M.B. Zwycięskiej w której znajduje się grób nieznanego żołnierza i jest to wotum wdzięczności narodu portugalskiego za zwycięstwo nad Hiszpanami. Stąd droga nad Atlantyk do najstarszego sanktuarium maryjnego, znajdującego się na 400 metrowym klifie, w Nazare. Niedaleko stąd do Lizbony w której można było zobaczyć opactwo św. Hieronima, katedrę i kościół św. Antoniego Lizbońskiego, lub bardziej  nam znanego, Padewskiego. Przejście przez "starówkę" (trudno odróżnić stare od nowego) i powrót do Fatimy. W ostatnim dniu , w drodze do Madrytu minęliśmy przepiękne Toledo, ale wcześniej byliśmy w Santarem - małej mieścinie - miejscu Cudu Eucharystycznego z 1247 roku.
  Pielgrzymi wrócili pełni wrażeń, "naładowani" duchowo. Bóg zapłać za wszystko dobro.
  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 23.09.2017r. - dzień skupienia dla kobiet

  Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godzinie 1215. W planie były konferencje, świadectwa, Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi.


  Biblistka, dr Anna Rambiert-Kwaśniewska wygłosiła konferencję nt.: "Błogosławione poddaństwo? Rzeczywiste przesłanie tablicy małżeńskiej z Ef 5, 21-33", a psychiatra i terapeuta dr Witold Simon mówił nt.:"Bycie przy sobie w chaotycznym świecie".


  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 17.09.2017r.

  Posługę w naszym kościele sprawował ks. Jan Kruczyński. Dziękujemy za wspaniałe kazania.

  W dniu dzisiejszym zbierano podpisy pod Projektem obywatelskim dotyczącym drogi między ulicami Kętrzyńską, a Grudziądzką. Droga ta prowadzi do naszego kościoła i często jesienią, zimą i wiosną jest trudna do przejścia.

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.


 • 13.09.2017r. - procesja fatimska

  Jak w każdym miesiącu, począwszy od maja, odbyła się procesja wokół kościoła z figurą Matki Bożej. W tym czasie grupa parafian wraz z ks. Janem jest w drodze do Fatimy.  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 27(31).08.2017r. - rocznica poświęcenia Kościoła

  27-go sierpnia 1989 roku J.E.ks. kardynał Henryk Gulbinowicz dokonał poświęcenia naszej świątyni.
  Od 25-tej rocznicy tego wydarzenia obchodzimy je w inny niż dotychczas sposób. Po uroczystej Eucharystii parafianie zapraszani są na "urodzinowy" tort.
  W tym roku rocznica przypada w niedzielę i na każdej Mszy św. dziękujemy w czasie liturgii sprawowanej według formularza z okazji rocznicy poświęcenia własnej świątyni. Modlimy się w intencji ks. dr. Zygmunta Jaroszka i budowniczych naszego kościoła oraz za wszystkich, którzy dbali o nią przez te lata i troszczą się dzisiaj o naszą świątynię.
  Urodzinowy tort był po czwartkowej Mszy św. i nabożeństwie do Jana Pawła II. Dopisała pogoda i wierni.

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 15.08.2017r. - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY


  Po zakończeniu życia ziemskiego Niepokalana Matka Boża została z duszą i ciałem wyniesiona do chwały niebieskiej. Wniebowzięcie Maryi przypomina ludzkości powołanie do chwały w niebie.
  Obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów odbył się podczas Mszy św. po modlitwie po Komunii. Wiele osób przygotowało na tę okoliczność barwne wiązanki. • 13.08.2017r. - procesja fatimska

  Jak w każdym miesiącu, począwszy od maja, odbyła się procesja wokół kościoła z figurą Matki Bożej z Fatimy. Niedzielna procesja odbyła się przed wieczorną Mszą św. w modlitwie uczestniczył diakon Daniel, który w dzisiejszym dniu głosił Słowo Boże.  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 2-10.08.2017r. - pielgrzymka duchowa gr. XVI

  Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę to także duchowe pielgrzymowanie. Do grupy XVI zapisują się osoby, które z różnych powodów nie mogą udać się pieszo do Częstochowy.
  W naszej parafii również powstała taka grupa, która codziennie w czasie trwania pielgrzymki (od 2 do 10 sierpnia) spotykała się na wspólnej modlitwie różańcowej, konferencji i Apelu Jasnogórskim z klerykiem Jakubem i ks. Krzysztofem.
  W czwartek 10 sierpnia duchowi pielgrzymi spotkali się o 17:30 na modlitwie różańcowej a następnie uczestniczyli w Eucharystii. Na koniec pielgrzymowania wszyscy zostali zaproszeni na wspólne ognisko, które zakończyło się Apelem Jasnogórskim.

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.


 • 23.07.2017r. - Poświęcenie pojazdów

  W niedzielę poprzedzającą 25. lipca-dzień, któremu patronuje św. Krzysztof, opiekun kierowców- po każdej Mszy św. ks. Jan Inglot święcił nasze pojazdy i błogosławił kierowców. Przy tej okazji można było złożyć ofiarę dla misjonarzy, którzy z tych datków będą mogli zaopatrzyć się w środki transportu na misjach.

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 13.07.2017r. - procesja fatimska

  W lipcu procesję fatimską, po wieczornej Eucharystii, poprowadził ks. Jan Inglot, który w tym miesiącu sprawuje posługę kapłańską w naszym kościele.  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 22.06.2017r. - Boże Ciało - zakończenie oktawy i prymicje

  Mszę św. kończącą oktawę Bożego Ciała odprawił neoprezbiter ks. Gniewomir Flis z diecezji świdnickiej. Po Mszy św. udzielił parafianom błogosławieństwa prymicyjnego.  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 19.06.2017r.


  Na zaproszenie proboszcza - ks. Jana przybyło do naszej parafii dwunastu kapłanów z różnych miejscowości Dolnego Ślaska, którzy wraz z ks. Janem w roku 1991 przyjęli święcenia kapłańskie. Od wielu lat tworzą wspólnotę, która jest namiastką rodziny, gdzie panuje bliskość i serdeczność.
  W ich intencji modlono się na Mszy św. o godz. 11.00, prosząc Boga o dar żywej wiary i opiekę Matki Bożej Miłosierdzia. Kazanie wygłosił ks. Paweł Cembrowicz - Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej. W swoim kazaniu poprosił wiernych, aby nigdy nie ustawali w modlitwie za kapłanów. Ks. Jan Baszak podziękował ks. Janowi za zaproszenie. Po Eucharystii kapłani i wierni ucałowali relikwie św. Jana Pawła II.


 • 18.06.2017r. - Boże Ciało w parafii i prymicje

  W tym roku ze względu na to, że przypadała 20-ta rocznica Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu nasi parafianie w czwartek 15.06. wzięli udział w centralnej procesji ulicami miasta. Parafialna procesja odbyła się w niedzielę. Kazania w tym dniu głosił neoprezbiter Rafał Michaelis, który o godz. 11-ej odprawił w naszym kościele Mszę św. prymicyjną po której wyruszyła procesja ulicami parafii.  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 15.06.2017r. - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

  W tym dniu gościliśmy ks. neoprezbitera Tomasza Kowalskiego, kapłana Archidiecezji Wrocławskiej. Po każdej Eucharystii udzielał indywidualnego błogosławieństwa prymicyjnego i rozdawał pamiątkowe obrazki.
  W tym dniu podczas Eucharystii słyszeliśmy śpiew w wykonaniu zespołu Vies Bonum z Białorusi

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 11.06.2017r. - Festyn parafialny
   


   Po Mszy św. o godz. 12.30, którą odprawił i Słowo Boże wygłosił rektor WMSD, ks. dr Adam Łuźniak rozpoczął się 6-ty już festyn parafialny.
  Bogaty program w którym były m.inn.: występy zespołów przedszkolnych i gimnazjalnych, pokaz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, koncert ks. Jacka Tomaszewskiego, warsztaty taneczne, występ zespołu "Gieni Dudki", pokaz ratownictwa Fundacji Tobie Polsko Ratownicy, poza tym wiele zabaw i konkursów dla dzieci w których pomagały skautki z zastępu "Zawisza". Dopisała pogoda, program był bardzo bogaty.
  Na koniec odbyło się losowanie nagród festynowej loterii. Nagrodą główną była wycieczka do Medjugorie i Chorwacji, obok niej było wiele atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsorów i parafian.
  Wspaniała atmosfera i czas na spędzenie niedzielnego popołudnia z rodziną, sąsiadami i znajomymi z parafii.
  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek, każdy obrazek to seria zdjęć innego autora.
   
   


 • 4.06.2017r. - Zesłanie Ducha Świętego

  W niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 4 czerwca ks. Jakub Deperas, który przez ostatni rok odbywał w naszej parafii praktyki odprawił Msze prymicyjne o godzinie 9:30 i 12:30. Po każdej Eucharystii udzielał indywidualnego błogosławieństwa prymicyjnego i rozdawał pamiątkowe obrazki.

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 1.06.2017r. - Dzień Dziecka

  W czwartek 1 czerwca na wieczornej Mszy św. modliliśmy się w intencji dzieci naszej parafii a Słowo Boże wygłosił ks. Aleksander Radecki. Po Eucharystii odbyło się wspólne ognisko.
  W sobotę 03.06.2017 odbyła się wycieczka rowerowa z udziałem ks. Jana, ministrantów oraz ich rodziców i rodzeństwa. Grupie przewodniczył nasz parafianin Pan Mariusz Kowalczyk, który jest miłośnikiem kolarstwa. Po krótkiej modlitwie przy figurze Matki Bożej grupa wyruszyła w stronę Siedlca. Tam czekali już Ewa i Mateusz, którzy przygotowali dla turystów grillowane kiełbaski, kiszone ogóreczki, smaczne bułeczki i duże ilości napojów chłodzących. Po wspólnym posiłku i odpoczynku wszyscy szczęśliwie wrócili do Wrocławia.

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 28.05.2017r.

  W tym dniu gościliśmy siostry bezhabitowe zgromadzenia od Aniołów. Na Mszach św. siostra Agnieszka opowiadała o pracy sióstr w Rwandzie, Kongu i Kamerunie, które na wzór Aniołów starają się pomagać ubogim, nieść ulgę chorym i cierpiącym, otaczać troską sieroty i głodne dzieci, a wszystko to w obliczu ciągłych wojen i konfliktów etnicznych.
  Po Eucharystii siostry rozprowadzały afrykańskie pamiątki. Przez ich zakup wsparliśmy siostry w ich pracy misyjnej.

 • 27.05.2017r.

  W katedrze wrocławskiej z rąk abp. Józefa Kupnego 15 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie. wśród nich ks. Jakub Deperas, który przez ostatni rok pełnił w naszym kościele praktykę duszpasterską i księża: Paweł Andrejczuk, Marcin Bącela i Rafał Michaelis, którzy wiele razy spotykali się w naszej parafii z członkami Towarzystwa Przyjaciół Alumnów.

 • 26.05.2017r. - Dzień Matki


  Na wieczornej Eucharystii modliliśmy się za nasze matki te żyjące i te, które spodziewają się dziecka, a także za te, które odeszły już do wieczności. Po Eucharystii ks. Jan udzielił wszystkim matkom specjalnego błogosławieństwa relikwiami św. Jana Pawła II
  Po nabożeństwie majowym odbyło się spotkanie w formie warsztatów na temat wychowywania dzieci pt. "Jak rozmawiać w rodzinie", poprowadziła je p. Elżbieta Łozińska.
  W tym dniu rozpoczęliśmy nowennę przed Świętem Zesłania Ducha Świętego.

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 25.05.2017r. - Msza św. prymicyjna i rocznice święceń kapłańskich

  Mszę św. prymicyjną o godz. 18.00 odprawił o. Gabriel Turkiewicz - franciszkanin, który na początku maja otrzymał święcenia kapłańskie. Modliliśmy się w Jego intencji, a także w intencji ks. Jana w 26 rocznicę święceń kapłańskich i w 3 rocznicę święceń ks. Krzysztofa.
  Po Eucharystii o. Gabriel udzielił błogosławieństwa prymicyjnego i rozdał pamiątkowe obrazki.


  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 22-24.05.2017r.

  W tych trzech dniach po każdej Mszy św. modliliśmy się o urodzaje, zachowanie od nieszczęść, błogosławieństwo Boże dla pracy ludzkiej.

 • 21.05.2017r. - Modlitwa za małżeństwa


  W tę niedzielę na wszystkich Mszach św. modliliśmy się za pary małżeńskie. 100 par przed ołtarzem miało okazję odnowić przyrzeczenia małżeńskie. Po skończonej Eucharystii kapłan udzielił im błogosławieństwa relikwiami św. Jana Pawła II. Każda para małżeńska, z tej okazji otrzymała specjalną pamiątkę z hymnem o miłości św. Pawła i życzeniami  zdrowia i długich lat życia oraz błogosławieństwa bożego na dalsze lata.
  Przed kościołem parafianie mogli się zaopatrzyć w ciasta, które przygotowały harcerki z IV szczepu "Zawisza" i wesprzeć je w przygotowaniach do wakacyjnego obozu.


  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 20.05.2017r. -Pielgrzymka do Sanktuarium M.B. Bolesnej Królowej Polski w Licheniu


  Sanktuarium maryjne w Licheniu jest wyjątkowym miejscem spotkania wiernych z Matką Bożą. Na to spotkanie wyruszyła grupa 18 osób z naszej parafii wraz z ks. Janem, który jej przewodniczył. Sanktuarium to jest obecnie największym kościołem w Polsce. Znajduje się w woj. wielkopolskim niedaleko Konina.
  Pielgrzymka wyjechała spod kościoła o godz. 7.00, a o 11.00 pielgrzymi wzięli udział w Drodze krzyżowej w Lasku Grąblińskim. O 12.00 uczestniczyli w uroczystej Eucharystii, podczas której ks. Jan czytał Ewangelię, śpiewały chóry i grało 20 orkiestr dętych. Następnie wraz z przewodnikiem pielgrzymi zwiedzili Bazylikę, Kaplicę Krzyża, apartamenty papieskie w których mieszkał św. Jan Paweł II podczas wizyty w sanktuarium.
  W godzinach późno południowych wrócili pielgrzymowicze do domu.


  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 14.05.2017r. - I Komunia święta


  W tym dniu na Mszy św. o godz.1100, 38 dzieci przystąpiło do I Komunii św. - było to ich pierwsze pełne uczestnictwo w Eucharystii. Sprawował ją i Słowo Boże wygłosił ks. prałat dr Jan Adamarczuk. Po skończonej Mszy św. p. Tadeusz zrobił dzieciom pamiątkowe zdjęcie.
  Przygotowanie do tej uroczystości odbywało się zarówno w szkołach do których te dzieci uczęszczają, jak i w naszym kościele. Spotkania z dziećmi prowadził wikary ks. Krzysztof Głuszko. Tematem przygotowań było m.in. omówienie Sakramentu Pokuty z próbami przy konfesjonale, oraz nauka pełnego uczestnictwa we Mszy św., a także nauka śpiewu.
  Do pomocy w końcowym etapie przygotowań w/w uroczystości dołączyła p. Małgorzata Janiak, emerytowana katechetka. Do Sakramentu Pokuty dzieci przystąpiły w dniu poprzedzającym dzień I Komunii św. W przygotowanie tej ważnej uroczystości bardzo aktywnie włączyli się rodzice dzieci komunijnych.
  Podczas białego tygodnia dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły we Mszach św. i nabożeństwach majowych, złożyły ofiary na misje, otrzymały pamiątkowe obrazki wydane z okazji 100-lecia objawień maryjnych w Fatimie i obrazki na 9 pierwszych piątków miesiąca
  Na wszystkich Mszach św. w tym dniu swoimi świadectwami dzieliły się małżeństwa ze wspólnoty Domowego kościoła.


  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 13.05.2017r. - Procesja Fatimska

  W roku 100 - lecia objawień w Fatimie, 13-ego dnia każdego miesiąca modlimy się do Pani Fatimskiej. Od 13. maja do 13. października modlitwa w czasie procesji wokół kościoła.  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 09.05.2017r.
  Po Mszy św. wieczornej odbyła się kolejna, tym razem wyjątkowa modlitwa uwielbienia, bo połączona z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Poprowadził ją p. Janusz Wróbel wraz z członkami Domowego Kościoła i wspólnotą Kojnonia Jana Chrzciciela. Grając, śpiewając, modląc się, prosiliśmy Ducha Świętego by pomógł nam uwielbiać Jezusa Chrystusa, byśmy mogli doświadczyć Jego obecności wśród nas.
  Aby Bóg mógł nas uzdrowić należy powiedzieć Bogu w swoim sercu: Panie pragnę uzdrowienia fizycznego. ale o wiele bardziej pragnę uzdrowienia wewnętrznego. Warunkiem uzdrowienia jest zawsze przebaczenie, pamiętając, że uzdrowicielem jest tylko Bóg.
  W dalsze części modlitwy o uzdrowienia ks. Jan przeszedł z Najświętszym Sakramentem obok wszystkich modlących się wiernych, którzy w tym czasie śpiewali:

  "Przychodzisz Panie, mimo drzwi zamkniętych
  Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki.
  Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha,
  Panie nasz i Boże. Uzdrów nasze życie."

  Osoby, które potrzebowały wsparcia duchowego, zostały otulone modlitwą w niewielkich grupach (2, 3 osoby) p przez ks. Jana i członków Domowego Kościoła, gdyż modlitwa w grupach ma większa moc wstawienniczą. Ta wyjątkowa modlitwa trwała do godz. 21-ej.

 • 07.05.2017r. - rocznica I Komunii świętej


  Dzieci które w zeszłym roku przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa do swego serca obchodziły uroczyście swoją rocznicę na Eucharystii o godz. 11-ej. Podczas Eucharystii ks. Krzysztof Cherbut przybliżył wiernym wiedzę na temat modlitwy o uzdrowienia.  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 04.05.2017r. - ks. Jan Kruczyński

  W czwartek 4 maja naszą parafię odwiedził ks. prałat Jan Kruczyński, który przewodniczył wieczornej Mszy św. i wygłosił Słowo Boże podczas którego zaprezentował nam ruch Domowych Kręgów Biblijnych, DKB, jako metodę ożywienia parafii i pozyskiwanie ludzi dla kościoła.  Ks. Kruczyński jest dyrektorem Archidiecezjalnego Centrum Nowej Ewangelizacji im. św. Jana Pawła II w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Od 47 lat zbiera doświadczenia związane z powstawaniem, formowaniem i animacją małych grup oraz ich właściwym miejscem w Kościele katolickim i społeczeństwie. Po Eucharystii odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Lectio divina.  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 30.04.2017r. - Nabożeństwo "Droga Światła"

  W tym dniu o godz. 17:00 zostało po raz pierwszy w naszym kościele odprawione nabożeństwo "Droga Światła". Jest ono odprawiane w okresie wielkanocnym i polega na rozważeniu 14 spotkań Jezusa Zmartwychwstałego z uczniami. Nazwa nabożeństwa inspiruje się zmartwychwstaniem Jezusa, które nazywamy również przejściem z ciemności do światła.


  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 28.04.2017r. - Spotkanie młodzieży ze św. Janem Pawłem II w znaku relikwii

  W piątek 28 kwietnia 2017 r. młodzi ludzie postanowili spędzić swój wieczór w obecności św. Jana Pawła II w znaku relikwii. Maturzyści polecali swoje egzaminy Panu Bogu, a młodzież, która w tym roku przyjęła Sakrament Bierzmowania dziękowała za niego. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie Mszą św. o godzinie 18:00, a następnie swoją konferencję wygłosił dk. Jakub Deperas, który przez ostatni rok odbywał praktyki w naszej parafii. Kolejnym etapem była wspólna modlitwa, śpiewanie oraz świadectwa kilku uczestników. Na końcu każdy mógł ucałować relikwie Papieża Polaka. Ostatnią częścią była wspólna kolacja oraz możliwość bliższego poznania się w salce Ks. Zygmunta Jaroszka. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział oraz wspólne spędzenie czasu!


  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 23.04.2017r. - Relikwie św. Jana Pawła II

  W Niedzielę Miłosierdzia ks. abp. Mieczysław Mokrzycki - metropolita lwowski, wprowadził do naszej parafii relikwie świętego papieża polaka - Jana Pawła II.
  Do tej oczekiwanej uroczystości przygotowywaliśmy się nowenną odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia, 15 minut przed każdą odprawianą Mszą św., poczynając od Wielkiego Piątku. Również wejście do świątyni zostało przygotowane na przyjęcie relikwii. Umieszczono tu portret św. Jana Pawła II i dwa Jego znamienne zawołania: "Otwórzcie drzwi Chrystusowi" i "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi". O godz. 1230 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia. Relikwie wniósł w procesji do kościoła ks. abp. Mieczysław Mokrzycki, wraz z ks. Janem, ks. Krzysztofem, zaproszonymi kapłanami i diakonami.
  Ks. abp. Mieczysław Mokrzycki, który od 1996r. był osobistym sekretarzem św. Jana Pawła II, przewodniczył Mszy św. i wygłosił Słowo boże. On, który tak dobrze znał naszego papieża mówił m.in., święty Jan Paweł II to człowiek wiary, charakteryzowała Go nieustanna modlitwa, połączona z ogromną pracą, w przedziwny sposób promieniował na inne osoby. On człowiek wielkiego umysłu o duszy artysty, nie wstydził się prostych form pobożności. Przypomniał, że to właśnie Jemu było dane ustanowić Święto Miłosierdzia Bożego. Na koniec zwrócił się do wszystkich zebranych z prośbą "Naśladujcie świętego Jana Pawła II".
  Ta Msza była sprawowana w intencji śp. ks.Zygmunta Jaroszka i śp. ks. Jana Choroszego. Po zakończonej Eucharystii ks. Jan podziękował ks. arcybiskupowi za instalację relikwii, za przewodniczenie Mszy św. i za wygłoszone Słowo Boże. Również p. Jacek Gładki, wręczając naszemu Gościowi kwiaty, złożył serdeczne podziękowanie w imieniu parafian, wyrażając nadzieję, że przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, będziemy otrzymywać szczególne łaski. Orkiestra dęta zagrała "Barkę", a wierni mogli indywidualnie ucałować relikwie.
  Po wyjściu z kościoła, u harcerek z 4. szczepu "Zawisza", można było nabyć książki o św. Janie Pawle II z błogosławieństwem ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego.
  Od 27 kwietnia w kolejne czwartki na Mszach św. wieczornych będziemy się modlić do św. Jana Pawła II za wiernych z poszczególnych ulic naszej parafii. Po ich zakończeniu będzie możliwe oddanie czci świętemu Janowi Pawłowi II przez ucałowanie relikwii.

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 18.04.2017r.
  W kolejnej modlitwie, poprowadzonej przez członków Domowego Kościoła, uwielbialiśmy Zmartwychwstałego Pana. Przy dźwiękach skrzypiec, gitary i fletu pięknie wybrzmiewały radosne pieśni o Zmartwychwstałym Chrystusie i nadziei naszego zmartwychwstania. Oto treść jednej z nich:

  "Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
  blaskiem jaśnieje noc.
  Nie umrę nie, lecz będę żył.
  Pan okazał swą moc.
  Krzyż to jest brama Pana,
  jeśli chcesz, przez nią wejdź."

  Niektórzy uczestnicy podzielili się swoimi świadectwami, dziękując Bogu za Jego obecność w ich codziennym życiu.

 • 13-16.04.2017r. - Triduum Paschalne i Wielkanoc

  Wielki Czwartek rozpoczyna trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia - nazywane Triduum Paschalnym. To największe święto roku kościelnego.
  Boży Grób w tym roku w odróżnieniu od lat poprzednich otrzymał nowy wystrój. Pieczara grobowa umieszczona pod ołtarzem, została otoczona skałami Golgoty z trzema krzyżami. Całość na prośbę ks. Jana zaprojektował i wykonał parafianin p. Krzysztof Szczypek.
  Wielki Czwartek. Liturgię upamiętnienia Ostatniej Wieczerzy, Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, sprawował ks. Jan. Po jej zakończeniu p. Jacek Gładki złożył naszym kapłanom życzenia, dziękując Im za ich obecność wśród nas i wskazywanie drogi prowadzącej do Boga. Następnie przez kościół ruszyła procesja do ciemnicy, gdzie został przeniesiony Najświętszy Sakrament. O godzinie 21:00 zostało odprawione Nabożeństwo Fatimskie z racji 13 dnia miesiąca kwietnia. Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończyła się o godzinie 22:00.
  Wielki Piątek. W godzinach porannych uczestniczyliśmy w Ciemnej Jutrzni. Wieczorną liturgię Wielkopiątkową sprawował ks. Krzysztof, podczas której został poświęcony nowy krzyż z Jezusem ukrzyżowanym. Krzyż zawisł wysoko nad ołtarzem, a wyrzeźbił go p. Krzysztof Lewczak. Na końcu procesyjnie przeniesiony został Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego.
  Wielka Sobota. Dziś do godz.14-ej święcono pokarmy na stół wielkanocny, o godzinie 15:00 odmówiliśmy Nowennę przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego, a następnie grupa kilku Parafianek posprzątała i przygotowała naszą świątynię na dzisiejszą Wigilię Paschalną oraz na najbliższe dni Świąt Wielkiej Nocy. Wieczorem o godz. 22-iej, przebogatą liturgię tego dnia celebrował ks. Jan w otoczeniu ks. Krzysztofa, diakona Jakuba i kleryka Jakuba. Zakończyła ją Msza św. Rezurekcyjna. Przy biciu dzwonów, wierni w procesji z zapalonymi świecami trzykrotnie okrążyli nasza świątynię.
  Rozpoczęła się Wielkanoc - Triumf Boga, który pokazuje, że jest silniejszy niż śmierć. Na Mszy św. o godzinie 12:30 w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego towarzyszyła nam Orkiestra Dęta z Henrykowa pod batutą Pana majora Edwarda Tomków.

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 06.04.2017r. - Rekolekcje wielkopostne

  W tym dniu rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne i trwały cztery dni, do Niedzieli palmowej. Prowadził je ks. dr Adam Łuźniak - rektor MWSD we Wrocławiu. Rekolekcjonista w swoich rozważaniach wskazał na modlitwę, miłość, post i jałmużnę, które Kościół od wieków stawia na drodze ku nawróceniu.
  Modlitwa jest wyrazem wiary w moc Bożą. Jałmużna zaś to gest miłości - ofiarowanie komuś siebie, tak jak Chrystus, podczas swojego ziemskiego życia, dzielił się tym co posiadał, oddając swoje życie na krzyżu. W sobotę, w przedostatnim dniu rekolekcji, czterech ministrantów zostało wybranych do pełnienia funkcji lektorskich, a trzech kandydatów mianowano ministrantami.
  Parafianie jak co roku licznie uczestniczyli w naukach rekolekcyjnych, a w sobotę przystąpili do Sakramentu Pokuty. W Niedzielę Palmową, po wieczornej Eucharystii, parafianie i ks. Jan podziękowali ks. Adamowi za przygotowanie wiernych do przeżycia Tajemnic Wielkiego Tygodnia, jak również do przyjęcia relikwii świętego Jana Pawła II w Niedzielę Miłosierdzia.

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 02.04.2017r.

  W salce im. ks. Zygmunta Jaroszka o godz. 16-tej spotkali się alumni z członkami Towarzystwa Przyjaciół MWSD, którzy modlą się by Seminarium Duchowne było dla alumnów szkołą Ewangelii i aby ukształtowało ich dla jak najlepszej posługi kapłańskiej. Podczas rozmowy alumni opowiadali o swoim powołaniu, studiach i pracy nad sobą. • 31.03.2017r. - Droga krzyżowa

  W tym dniu o godz. 1900 zebraliśmy się na rogu ul. Olsztyńskiej/Brücknera, aby przejść  pomiędzy domami parafian rozważając kolejne stacje Drogi krzyżowej.
  Bolesna Matko Pięknej Miłości, zjednoczona z Jezusem w Jego męce i śmierci, która towarzyszyłaś Mu na Drodze krzyżowej, bądź teraz z nami którzy pragniemy wraz z Tobą rozważać Jego mękę. Pragniemy dostąpić łask przywiązanych do tego nabożeństwa i ofiarować je za wszystkich, którzy cierpią, a odpusty za dusze zmarłych w czyśćcu cierpiących.
  Uczestniczyła w tej drodze duża grupa parafian. Niektóre stacje był wyjątkowo wyróżnione poprzez mieszkających wiernych, a domy na trasie ozdobione obrazkami. Zakończyliśmy nasze wspólne rozważania i modlitwy stacją XIV, przy krzyżu misyjnym.

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 25.03.2017r. - Sakrament Bierzmowania

  W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, 20 uczniów z Gimnazjum nr 39 i 49 przyjęło w naszej świątyni Sakrament Bierzmowania. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski w asyście: ks. Artura Szeli dyrektora MWSD, katechetów ks. Jacka Tomaszewskiego i ks. Wojciecha Zięby oraz ks. Krzysztofa Głuszko i ks. diakona Rafała Michaelisa.
  Na Mszy św. byli również obecni katecheci: p. Marta Słaboń i p. Michał Skwierczyński, klerycy z MWSD, rodziny bierzmowanych uczniów i parafianie. Przedstawiciele rodziców w serdecznych słowach powitali ks. Arcybiskupa i poprosili Go o udzielenia ich dzieciom Sakramentu Bierzmowania. W czytaniach mszalnych brali udział rodzice i młodzież.
  Ks. Arcybiskup wygłosił homilię, a po niej namaścił 20. gimnazjalistów Krzyżmem Świętym, udzielając Im Sakramentu Bierzmowania. Po zakończonej Eucharystii, młodzież wręczyła Dostojnemu Gościowi kwiaty, dziękujac Mu za Dary Ducha Świętego, które otrzymała w udzielonym Sakramencie. Pan Tadeusz Oleksy zaprosił wszystkich do pamiątkowego zdjęcia.

   Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

  W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, po Mszy św. o godz. 900, w czasie Nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia wielu z naszych parafian podjęło się modlitwy za dzieci zagrożone aborcją w ramach Duchowej Adopcji. Wszystkim tym, którzy podjęli modlitwę za dzieci poczęte i zagrożone zabiciem, dziękujemy.


  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.

 • 18.03.2017r. - Pielgrzymka do Legnicy i Krzeszowa

  W sobotni poranek spod parafii wyruszyła autokarowa pielgrzymka do kościoła p.w. św. Jacka w Legnicy, a następnie do Krzeszowa. Celem naszym była modlitwa w miejscu gdzie dokonał się Cud Eucharystyczny. Przywitał nas na miejscu ks. Tadeusz Kisiński, który opowiedział w historię wydarzenia, które miało miejsce  2014r. i w 2016r. zostało uznane jako cud eucharystyczny. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św., którą w naszych intencjach odprawił ks. Prałat Jan Adamarczuk i po posiłku pożegnani przez proboszcza ks. Andrzeja Ziombra odjechaliśmy do Krzeszowa.
  Sanktuarium MB Łaskawej przywitało nas typowo marcową pogodą, wiatr, trochę deszczu i słońca. Mieliśmy tu okazję zapoznać się z pięknem i historią pocysterskiej bazyliki, zobaczyć Mauzoleum Piastów, obejrzeć freski w kościele p.w. św. Józefa.

   Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek. • 15-17.03.2017r. - Rekolekcje wielkopostne w ZS nr 14 przy ul.Brücknera we Wrocławiu

  Wielkopostne rekolekcje szkolne dla wszystkich chętnych uczniów klas gimnazjalnych i licealnych odbyły się w dniach 15, 16 i 17 marca (środa, czwartek, piątek) na 7. i 8. godz. lekcyjnej (14.10 - 15.45) w auli ZS nr 14 we Wrocławiu pod hasłem: Twoje życie w Twoich rękach.

  Rekolekcje głosił ks. dr Kacper Radzki, wicerektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

  W środę uczniowie Katolickiego Ogólnokształcącego Liceum w Henrykowie pod przewodnictwem p. Katarzyny Poprzeczki poprowadzili Misterium Drogi Krzyżowej, a później klerycy I roku Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego przedstawili inscenizację o działalności człowieka w przestrzeni historycznej w oparciu o jego wolny wybór pochodzący od Boga lub od złego ducha.

  W czwartek gościem specjalnym rekolekcji był ks. Jakub Bartczak, znany duszpasterz młodzieży oraz ewangeliczny raper. Ks. Kuba podzielił się swoim świadectwem odkrywania Boga w swoim życiu, a następnie wspólnie z uczniami rapował m. in. takie utwory jak: „Pismo Święte”, czy „Po prostu wierzę”. Tematem przewodnim czwartkowych rekolekcji był sakrament pokuty i pojednania, dlatego też kapłani ks. dr Kacper Radzki oraz ks. prał. Jan Adamarczuk posługiwali w tym czasie z sakramentem spowiedzi.

  W piątek s. Maria Czepiel CSSE poprowadziła spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży, w którym zestawiła znanego piłkarza Roberta Lewandowskiego oraz Nicka Vujicic’a, którzy osiągają wysokie cele w oparciu o swoją osobistą relację do Jezusa Chrystusa. Siostra Maria podzieliła się również swoim świadectwem wiary oraz darem uzdrowienia, kiedy w pełni oddała swoje życie Chrystusowi przez Maryję. W tym dniu sakramentem spowiedzi służył ks. Wojciech Zięba.

  Rekolekcje szkolne były niewątpliwie szansą dla każdego z uczniów do pogłębienia osobistej relacji z Bogiem.

  Dziękujemy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu ZS nr 14, a także Ks. Kacprowi Radzkiemu i Ks. Prał. Janowi Adamarczukowi, za możliwość przeprowadzenia rekolekcji oraz za nieocenioną pomoc i wszelką życzliwość.  Katecheci ZS nr 14 we Wrocławiu

  Marta Słaboń, Michał Skwierczyński, ks. Wojciech Zięba, ks. Jacek Tomaszewski

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.


 

 • 11.03.2017r. - Dzień Skupienia dla kobiet

  w tym dniu gościliśmy w naszej parafii Panią dr Wandę Półtawską, która wygłosiła dwie konferencje. Pierwsza dotyczyła tożsamości kobiety, a druga - przyjaźni. Nasza świątynia zapełniła się kobietami z całego prawie Wrocławia. Pani doktor po wygłoszeniu konferencji została nagrodzona brawami. Dziękujemy wspólnocie Domowego Kościoła, działającej na terenie naszej parafii za sprowadzenie tak znamienitego gościa i zorganizowanie Dnia Skupienia.

  Poniżej znajdują się linki do obydwu wykładów wygłoszonych przez Panią dr Półtawską.

  1. Tożsamość kobiety - https://youtu.be/3ejDRg69w74
  2. O przyjaźni - https://youtu.be/Ue7n4kIO76g

 

Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.


 • 26 i 27.02.2017r. - w tych dwóch dniach trwała w naszym kościele Adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczynała się Msza św. o godz. 8-ej i trwała do wieczornej Eucharystii. Najświętszy Sakrament adorowały kolejno Róże Różańcowe i parafianie. Adoracja była przygotowaniem do przeżywania Wielkiego Postu.

 • 23.02.2017r. - wzorem lat ubiegłych i zgodnie z tradycją tłustego czwartku, w salce im. ks. Zygmunta Jaroszka, parafianie wraz z ks. Krzysztofem spotkali się na degustacji pączków. Duży wkład w przygotowanie tego spotkania miała p. Elżbieta Dereń.

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.
 • 13.02.2017r. - w tym roku Kościół Katolicki wkroczył w świętowanie 100-letniej rocznicy objawień Fatimskich. Nabożeństwa w naszej parafii będą odbywać się 13-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od lutego do października, po Mszach św. wieczornych. Modląc się będziemy uciekać się do niezawodnego wstawiennictwa Maryji.

 • 11.02.2017r. - Światowy dzień Chorego

  W czasie Mszy św. o godz. 12-ej, został udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych oraz indywidualne błogosławieństwo Najświętszym sakramentem.

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek. • 7.02.2017r. - po Mszy św. wieczornej, kolejną modlitwę uwielbienia poprowadzili członkowie Domowego Kościoła. modlitwę zakończyło błogosławieństwo o godz. 20-ej.
 • 5.02.2017r. - Kiermasz ciast IV Szczepu Harcerskiego "Zawisza". Kupując ciasta wsparliśmy harcerki, którym zebrane pieniądze pomogą w organizacji wakacyjnego wyjazdu.
 • 29.01.2017r. -
  Ks. Mirosław Maliński, znany duszpasterz akademicki archidiecezji Wrocławskiej i rektor kościoła p.w. św. Macieja, głosił Słowo boże na wszystkich Mszach św.
  W tym dniu wsparliśmy ofiarami siostry zakonne, które modlą się w klasztorach klauzurowych. zebrano 1220 zł.

   

 • 22.01.2017r. - Dalsze kolędowanie
  Na Mszach św. o godz.930, 1100 i 1230, śpiewała Schola Corpus Dei, która od 25 lat jest związana z parafią p.w. Bożego Ciała. Głównym jej zadaniem jest prowadzenie animacji podczas liturgii Mszy św. i nabożeństw dla dzieci.
   
 • 15.01.2017r. - Koncert kolęd
  Po wieczornej Mszy św. odbył się koncert kolęd w wykonaniu ks. Jacka Tomaszewskiego, naszego byłego wikariusza, a obecnie proboszcza w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeszowie.
  Ks. Jacek przy akompaniamencie gitary śpiewał nie tylko znane już kolędy, ale również kolędy, które sam skomponował (słowa i melodię). Było również wspólne kolędowanie z parafianami, którzy chętnie uczestniczą w Jego koncertach. Ks. Jacek oprócz gry na gitarze, gra również na instrumentach klawiszowych. Występował w różnych formacjach muzycznych, prowadził schole, także przed laty w naszej parafii.
   
 • 8.01.2017r. - Niedziela Chrztu Pańskiego

  W tym dniu gościliśmy alumnów z M.W.S.D. Słowo Boże na Mszach św. głosił ojciec dr Wawrzyniec Wojtyra, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów na wrocławskich Karłowicach.

 • 6.01.2017r. - Święto Objawienia Pańskiego

  Po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnot działających przy parafii. Był również zaproszony przez ks. proboszcza przedstawiciel Rady Osiedla i osoby uczestniczące w życiu naszej parafii

  Dzieląc się opłatkiem składano sobie życzenia noworoczne. Przy akompaniamencie gitary i skrzypiec śpiewano kolędy.

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek. • 5.01.2017r. - Całodzienna Wieczysta Adoracja
  Przed Najświętszym Sakramentem modliły się kolejno Róże Różańcowe i osoby indywidualne. Adorację zakończyła Msza św. i modlitwa uwielbienia prowadzona przez Domowy Kościół.


ROK 2016

 • 31.12.2016r. - Sylwester
  Ostatnią Mszę św. w odchodzącym 2016 roku odprawił ks. Jan. Podsumowując kończący się rok, podziękował za wszelki dobro z Bożej Łaski otrzymane i za wszystkie sakramenty przyjęte w naszej wspólnocie.
  Parafia liczy 6148 osób. Wśród nich są osoby, które określają się jako niewierzące, oraz osoby należące do innych wyznań. Ks. Jan z troską mówił o osobach wierzących, które nie zawsze chodzą do swojego parafialnego kościoła. Miniony rok był bogaty w ważne wydarzenia. Był Świętym Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia, a nasz kościół był Świątynią Jubileuszową. Przed światowymi dniami młodzieży zawitała do nas Ikona i Krzyż, które są symbolami tych dni. W lipcu gościliśmy młodzież ze Szwajcarii, Włoch i Brazylii podczas ŚDM. Uczestniczyliśmy w seminarium Odnowy Wiary i w Rekolekcjach adwentowych. Obchodziliśmy 25-lecie święceń kapłańskich ks. Jana i 10-lecie święceń kapłańskich ks. Marcina. we wrześniu zapoczątkowaliśmy codzienną modlitwę różańcową przed każda Msza św. w intencji parafii i parafian.
 • 24-26.12.2016r. - Święta Bożego Narodzenia
  W wigilię Świąt Bożego Narodzenia, zostały odprawione dwie pasterki: o godz. 21-ej i 24-ej. Nasi duszpasterze, wszystkim parafianom i przybyłym gościom, życzyli nadprzyrodzonych darów od Nowonarodzonego Jezusa, by On pomagał wzrastać rodzinom w miłości. radości i pokoju.
  W dniu Bożego Narodzenia Słowo Boże, na Mszach św., głosił ks. Maciej Małyga.W święto Szczepana Pierwszego Męczennika, tradycyjnie na tacę były zbierane ofiary na wyższe seminarium Duchowne i Papieski Wydział Teologiczny.
   
 • 15-18.12.2016r. - rekolekcje adwentowe

  W czasie tych dni nauki rekolekcyjne głosił ks. Kacper Radzki.

  W swoich rozważaniach zwrócił uwagę, że czas, w którym obecnie żyjemy, jest czasem oswajania grzechu, grzech staje się modny, a często nawet propagowany. Chrześcijanie powinni odnosić swoje życie do  wysokiego systemu wartości, a wzorem do naśladowania jest Jezus Chrystus. W sobotę 17 XII był dzień spowiedzi przed świętami Bożego Narodzenia. Parafianie licznie skorzystali z okazji, aby w odpowiedni sposób przygotować się do nadchodzących świąt. Był to z pewnością oddźwięk na głoszone nauki.

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek.


 • 4.12.2016r. - II niedziela adwentu
  Podczas każdej Mszy św. w ramach kazania, ojciec Mariusz Woźniak  dominikanin, opowiadał o swojej pracy misyjnej na Ukrainie. Na II niedzielę adwentu panie z Koła Seniora przygotowały stroiki i inne ozdoby, które można było nabyć na kiermaszu. Dochód z niego ma wspomóc zespół charytatywny działajacy przy naszej parafii. Po Mszy św. o 12:30 nasi najmłodsi parafianie mieli bardzo ważne spotkanie. Przybył do nich św. Mikołaj wraz z paczkami zawierającymi słodycze. W tym samym dniu zbierano podpisy pod petycją do Europarlamentu, aby w konstytucji nie pojawił się zapis , że małżeństwo to związek dwojga osób bez określania ich płci. Zebrano sporą ilość podpisów.
  :  

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazki.

 • 20.11.2016r. - uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
  Na każdej Mszy św. dokonano Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Gościliśmy ks. biskupa Antoniego Dziemianko, który głosił do nas słowo boże. Po każdej Mszy św. była okazja do spotkania z Nim w salce. Można też było wesprzeć Diecezję Pińską ofiarami.  W czasie Sumy o godz. 12.30 ks. biskup udzielił Sakramentu Chrztu św. dwojgu dzieciom, a po Mszy św. parafianie podziękowali za krótką wizytę  księdzu biskupowi, życząc Mu szczęśliwego powrotu do swojej diecezji.
  :

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazek. • 16.11.2016r. - Odpust w parafii
  Święto Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. W tym dniu nasza parafia świętuje wraz ze swoją patronką. Uroczystą Mszę św. Odpustową celebrował wraz z licznie przybyłymi kapłanami ks. biskup Antoni Dziemianko, ordynariusz Piński. Głównym gościem uroczystości był ks. kardynał Henryk Gulbinowicz
  :  

  Więcej zdjęć można zobaczyć klikając na obrazki.

 • 11 listopada 2016r. - Msza św. w intencji Ojczyzny
  O godz. 18-ej została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, a po niej znany już parafianom zespół "Gieni Dudki" wystąpił z koncertem pieśni patriotycznych. Zdjęcia można obejrzeć na parafialnym facebooku https://www.facebook.com/parafia.nmp.wroclaw.
 • 30 października 2016r. - bal "Wszystkich Świętych"
  Już po raz kolejny odbył się w naszej parafii bal w którym wzięły udział dzieci poprzebierane za świętych. Było radośnie i bawiono się świetnie w przededniu święta wszystkich naszych zmarłych 1. listopada
  Tutaj mały wycinek z tej zabawy zdjęcia z balu.
 • 28 października 2016r. - Seminarium Odnowy Wiary
  Seminarium Odnowy Wiary w naszej parafii rozpoczęło się Mszą św.  o godz. 18-ej i będzie trwało sześć ty­godni. Będzie opierało się na:
  1. Codziennej modlitwie osobistej, podczas której rozważa się za­ proponowane fragmenty Pisma Świętego a własne refleksje za­ pisuje się w miejscu przeznaczonym na notatki.
  2. Cotygodniowym spotkaniu, które obejmuje:
   • konferencję wygłoszoną przez ks. prof. dr hab. Mariusza Rosika, opartą na programie podstawowych praw życia duchowego i głęboko zakorzenionej w tekstach Pisma Świętego;
   • modlitwę wspólnotową;
   • pracę w małej grupie dzielącej się doświadczeniem modlitwy osobistej z poprzedniego tygodnia

  W pierwszym inauguracyjnym spotkaniu uczestniczył ks. prof. Tomasz Hergesel - znany wrocławski biblista - uczniem którego jest ksiądz prowadzący nasze seminarium.

  Spotkania będą się odbywały w następujące piątki, po wieczornej Mszy św.: 28X, 4XI, 18XI, 25XI, 2XII, 9XII  

 • 15 października 2016r. - piesza Pielgrzymka z Wrocławia do Trzebnicy
  Ranną porą , zaraz po godz. 6-tej spod naszego kościoła wyruszyła grupa pielgrzymów. Przewodniczył jej ks. Jan. Pątnicy udali się na spotkanie z "głównym" nurtem pielgrzymki na Karłowice i tam dołączyli do grupy I-ej (Pokutnej). Trasę pokonano, jak na udział w tej grupie, z modlitwą i konferencjami. Około godz.17-ej pielgrzymkę zakończyła Msza św. której przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. arcybiskup Wiktor Skworc z diecezji katowickiej. Na koniec błogosławieństwo relikwiami św. Jadwigi.
  Pielgrzymi w drodze  zdjęcia z trasy.
 • 13 października 2016r.- W tym dniu przypadło ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie z procesją różańcową. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie dla członków Róży MB Fatimskiej
 • 9 października 2016r. - XVI Dzień Papieski
  Gościliśmy w naszym kościele Ojca duchownego ks. dr. Macieja Małygę i alumnów MWSD we Wrocławiu. Po każdej Mszy św. alumni, wzorem lat ubiegłych, zbierali fundusze dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Wieczorne nabożeństwo różańcowe poprowadzili zaproszeni alumni. Zdjęcia z wydarzeń tego dnia można zobaczyć na parafialnym facebooku.
 • 8 października 2016r. - IV archidiecezjalna pielgrzymka Żywego Różańca do Barda Śląskiego
  Porządek Pielgrzymki: Godz. 10.30 – Wprowadzenie i podanie intencji Pielgrzymki. Godz. 11.00 – Msza Święta koncelebrowana z homilią w Bazylice Matki Bożej Strażniczki Wiary, pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. Godz. 12.00 – Prelekcja nt.: „Maryja w tajemnicach różańca". Godz. 12.30-13.15 – Czas na herbatę i posiłek. Godz. 13.15 – Modlitwa różańcowa szlakiem kaplic różańcowych.
 • 8 października 2016r. - Dzień skupienia dla żon
  Dzień Skupienia dla żon rozpoczął się Mszą św. o godz.9.00. W programie były dwie konferencje.  I Konferencja: Kobieta – pokonać zasadnicze trudności, którą wygłosił ks. Mirosław Maliński.  Po niej nastąpiła przerwa kawowa i tzw. warsztaty / praca samodzielna. II Konferencja: Kobiety w Nowym Testamencie – czego mogą nas dzisiaj nauczyć? - ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik.  Jako przykład posłużyły trzy postacie z Nowego Testamentu: Samarytanka, kobieta z krwotokiem i Maryja matka Jezusa .  Przerwa kawowa i świadectwa uczestniczek Klubu Żon. Dzień zakończył się modlitwą przed Najświętszym Sakramentem i uroczystym błogosławieństwem. W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 żon. A tu parę "gorących" zdjęć z tego spotkania. Klub żon
 • 24. 09. 2016r.- Dzisiaj w naszej Parafii w porannej Mszy świętej uczestniczyły Skautki Europy, a ks. Jan od dziś został ich opiekunem duchowym. Dziewczęta będą regularnie spotykać się w naszej Parafii i angażować się w jej działania. Po Mszy św. miały apel przed kościołem podczas którego młodsze dziewczęta przeszły z gromady wilczków do drużyny harcerek.
 • 13. 09. 2016r.- We wtorek w naszej Parafii odbyło się kolejne Nabożeństwo Fatimskie, któremu przewodniczył ks.Krzysztof Głuszko. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na facebooku parafii.
 • 12 - 17. 09. 2016r.- Pielgrzymka na kresy II Rzeczypospolitej
  Od poniedziałku do piątku grupa pielgrzymów wraz z ks. Janem pielgrzymowała do miejsc uświęconych podczas zawieruchy wojennej, a należących onegdaj do II Rzeczypospolitej.
  Pierwszego dnia dotarto do Sokółki (miejscowość w której ma miejsce Cud Eucharystyczny), ale po drodze pielgrzymi nawiedzili katedrę w Białymstoku oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w którym znajdują się relikwie bł. Michała Sopoćki - spowiednika św. Faustyny Kowalskiej.Zdjęcia z I dnia
  Drugi dzień rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego, gdzie miał miejsce cud eucharystyczny. Następnie po przekroczeniu granicy z Białorusią zajechaliśmy do Grodna. Tu między innymi zobaczyliśmy katedrę, muzeum Elizy Orzeszkowej, zamek (stary i nowy) skąd roztaczał się widok na Niemen i miasto, a potem udaliśmy się do Nowogródka nawiedzając miejsce Bohatyrowicze, opisane w Nad Niemnem. Po zakwaterowaniu w starym klasztorze podominikańskim (do którego uczęszczał gimnazjalista Adam Mickiewicz), ugoszczono nas kolacją. Zdjęcia z II dnia.
  Trzeci dzień to z rana zwiedzanie Nowogródka (ruin zamku, pomnik Mickiewicza, kopiec Mickiewicza i muzeum w domu Mickiewiczów0), Msza św. pod przewodnictwem ks.bpa Jerzego Kosobudskiego z udziałem konsula generalnego RP Jarosława Książka. Miejsce stracenia 11 nazaretanek w Batorówce. Następnie zwiedzanie kościoła we Wsielubiu wraz z poczęstunkiem i nawiedzeniem mogił na miejscowym cmentarzu.Spotkanie nad jeziorem Litówka połączone ze śpiewem i grillem. Przejazd do Nowogródka i nawiedzenie kościoła Farnego z modlitwą przy relikwiach sióstr męczenniczek.  Zdjęcia z III dnia.
  Czwarty dzień to przede wszystkim zwiedzanie kresowych ziem. Najpierw jezioro Świteź - bardzo urokliwe. Następnie Zaosie z zachowanym domem rodzinnym naszego wieszcza, potem posiadłości Radziwiłłów: Nieśwież i Mir. Nazwy znane z sienkiewiczowskiej trylogii. Po powrocie o 18-ej była Msza św. w parafialnym nowogródzkim kościele pw. Michała Archanioła, a po niej posiłek połączony z poczęstunkiem i spotkaniem z "polskimi" parafianami. Było bardzo miło i serdecznie, dużo śpiewano. A oto galeria zdjęć z 15.09!
  Piąty dzień pielgrzymowania.Po śniadaniu pożegnalne zdjęcie z ks. Jerzym na tle Jego kościoła i wyjazd na granicę Bialoruś/Litwa. Po w miarę szybkiej odprawie Wilno i Msza św. w kaplicy cudownego obrazu w Ostrej Bramie. Potem kościół Św. Ducha i koronka, a następnie kościół Św. Trójcy gdzie znajduje się oryginał obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Tam można było zmówić o godz. 15-ej koronkę w jez. litewskim (co uczyniliśmy). następnie zwiedzanie indywidualne Wilna. Wieczorem wyjazd w kierunku granicy i po 20-ej przyjazd do Sejn. I oczywiście zdjęcia:)</>
 • 7. 09. 2016r.- odbyło się spotkanie rodzin zaangażowanych podczas ŚDM. Po wieczornej Mszy św. osoby, które przyjmowały młodzież pielgrzymującą do Krakowa spotkały się w parafialnym ogrodzie, przy ognisku. Były opowieści o nawiązanych kontaktach, wspólny śpiew i dzielenie się wrażeniami z przeżytych lipcowych chwil. spotkanie było połączone ze spożywaniem pysznych ciast i kiełbasek z grilla. Relacja ze spotkania
 • 1. 09. 2016r.- Ks. Krzysztof Głuszko - nowy wikariusz rozpoczął posługę kapłańską w naszej parafii, a ks. diakon Jakub Deperas miesięczną praktykę duszpasterską.
 • 31. 08. 2016r.- Decyzją ks.Arcybiskupa Metropolity w dniu 1. września swoją posługę w naszej parafii zakończył wikariusz ks. dr Marcin Kołodziej. 31. sierpnia na wieczornej Mszy św. dziękując za jego posługę, modliliśmy się o Boże błogosławieństwo na dalszą służbę kapłańską w parafii św. Rodziny we Wrocławiu.
 • 27. 08. 2016r.- 27. rocznica poświęcenia kościoła
  27 lat temu ks. kard. Henryk Gulbinowicz dokonał konsekracji naszej świątyni. Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza św., a po niej spotkanie parafian przy "urodzinowym" torcie. Relacja fotograficzna
 • 21. 08. 2016r.- Zbiórka Caritasu
  Pieniądze zabrane przez Parafialny Zespół Caritas w ramach akcji Wyprawka dla żaczka zostały przekazane 10 uczniom z Gimnazjum nr 39. Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom i wszystkim wspierającym swoimi ofiarami naszą parafię. Bóg zapłać!
 • 2 - 10. 08. 2016r.- XXXI Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
  W dniach od 2 - 10 sierpnia o godzinie 20.30 grupa duchowych pielgrzymów wspierała modlitwą różańcową tych, którzy wyruszyli na pielgrzymkowy szlak do Częstochowy na Jasną Górę. po różańcu grupa duchowa wysłuchiwała konferencji ks. Kamila Sławińskiego i oddawała cześć Matce Bożej śpiewając Apel Jasnogórski. Relacja fotograficzna
 • 20-25.07.2016r. - Światowe Dni Młodzieży
  Po 25-ciu latach Polska znów ugościła katolicką młodzież przybyłą do naszego kraju na Światowe Dni Młodzieży. Ich przesłanie to: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią". Na czas trwania ŚDM Polskę nazwano Campus misericordiae - Pole miłosierdzia. Każda diecezja w Polsce przyjęła biblijna nazwę. Naszą Archidiecezję wrocławską nazwano Galileą.
  Spotkanie młodzieży trwało od 20-31 lipca. Podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy etap, od 20-25 lipca, to dni w diecezjach.Drugi etap, od 26-31 lipca, top centralne spotkanie w Krakowie.
  Do naszej parafii już 19 lipca z ks. Kamilem Cielińskim przybyła młodzież ze Szwajcarii wraz z grupą brazylijczyków, a 22 lipca dołączyła do nich grupa z Włoch.

  Łącznie przyjechało do naszej wspólnoty parafialnej 67 osób. Wszyscy zostali przyjęci przez rodziny naszej parafii, które zaoferowały im noclegi, wyżywienie oraz wszelką pomoc.
  Dni w diecezjach to czas na: poznanie ludzi ze wspólnoty parafialnej, uczestnictwo w spotkaniach modlitewnych, wycieczkach turystycznych i zabawach integracyjnych "Mercy Fest". Uczestnicy Ś.D.M. mieli okazję zwiedzić w Henrykowie Opactwo Cystersów, a we Wrocławiu: Ostrów Tumski, Rynek, Halę Stulecia. wzięli również udział w pokazie fontanny multimedialnej. Całość zdjęć z pobytu młodzieży udostępniamy na stronie SPOTKANIE MLODYCH ZE SZWAJCARII oraz częściowo w Galerii.
  Młodzi pielgrzymi w naszej parafii codziennie w godzinach porannych uczestniczyli we Mszach św. Pierwszą Mszę św. celebrował ks. bp. Andrzej Siemieniewski, który wygłosił katechezę w języku włoskim. Drugą katechezę skierował do młodych ks. Andrzej dziełak w języku francuskim. Trzecią wygłosił ks. Kamil Cieliński w języku włoskim.
  22 lipca, po powrocie z Opactwa Cystersów , młodzi pielgrzymi wraz z rodzinami i parafianami uczestniczyli we Mszy św. którą sprawował ks. Jan. Po jej zakończeniu na placu kościelnym odbyła się agapa, gdzie wszyscy mogli posilić się do syta pierogami o różnych smakach, które przygotowały parafianki. Najszybciej znikały tradycyjne pierogi "ruskie" z cebulka. Prócz tego goście z zagranicy mogli skosztować przeróżnych ciast, sałatek i misternie przygotowanych kanapek. Dzień zakończył się w kościele "Adoracją Krzyża".
  23 lipca uczestnicy ŚDM, po przejściu przez Bramę Miłosierdzia w Katedrze wrocławskiej, sdpotkali się z ks. arcybiskupem Józefem Kupnym, który przewodził modlitwie "Anioł Pański".
  Zanim nasi uczestnicy ŚDM wyruszyli do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, otrzymali na pamiatkę folder dotyczacy ich pobytu w naszej parafii.
  Jadac do Krakowa na centralne uroczystości zwiedzili wadowice (miasto Jana Pawła II), uczestniczyli we Mszy św. w Kalwarii zebrzydowskiej i zwiedzili niemiecki obóz zagłady w Oświęcimiu-Brzezince.
 • 25.06.2016r. - Mecz piłki nożnej pomiędzy ministrantami i lektorami z naszej parafii, a Służbą Liturgiczną Ołtarza z parafii NMP Matki Miłosierdzia z Oleśnicy, odbył się na boisku Zespołu Szkół nr 14. Niestety, w związku z nikłym zainteresowaniem opiekuna LSO, pierwszy mecz ministrantów młodszych wygrali walkowerem ministranci z Oleśnicy. Drugi mecz- lektorów zakończył się zwycięstwem gości. Po skończonych rozgrywkach ks. Jan zaprosił wszystkich uczestników na grilla.
 • 23.06.2016r. - Imieniny księdza Prałata Jana Adamarczuka
  Mszę św. w intencji ks. Jana odprawiał solenizant. Eucharystii towarzyszył śpiew w wykonaniu rodziny państwa Pisarskich, którzy również w imieniu parafian złożyli życzenia ks. Janowi.
  Czcigodny Księże Proboszczu!
  W dniu Twoich Imienin, tak ważnego święta
  Nasza Parafia o Tobie pamięta,
  Bo jesteś dla nas nauczycielem
  Lekarzem naszych zbolałych dusz
  I ogrodnikiem, co w sercach naszych
  Zaszczepia cnoty milsze od róż.
   
  I już niebawem rok cały minie
  Jak jesteś z nami w tym tu kościele
  Z Twojego serca wciąż dobroć płynie
  I poczyniłeś już bardzo wiele.
   
  Dlatego dzisiaj Ci dziękujemy
  Za każdy uśmiech i Twoje słowo
  I prosić Boga o to będziemy,
  Byś jak najdłużej z nami pracował..
   
  A za Twej pracy obfite plony
  Niech trud Twój będzie błogosławiony
  I na Twe święte kapłańskie ręce
  Składamy skromne owoce w podzięce.
   
  Życzymy także na dalsze lata,
  Byś był opieką Bożą objęty
  Koronę laurów niechaj Ci splata
  Twój patron wielki, Jan Chrzciciel święty.
       
  Po skończonej Eucharystii ks. Jan zaprosił wszystkich na ciasto imieninowe do salki katechetycznej.
 • 21.06.2016r. - Modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. Jest to radosna modlitwa skoncentrowana na dziękczynieniu i uwielbieniu Boga.
 • 19.06.2016r. - Festyn parafialny
  To już piąty parafialny festyn "Niedziela dla rodziny", organizowany przez Akcję Katolicką. Festyn rozpoczął się Msza św. o godz.12.30. Był to festyn wyjątkowy - nie tylko dla parafialnych rodzin, ale również dla ich proboszcza ks. Jana, który świętował 25-lecie kapłaństwa i nadchodzące imieniny. Ksiądz proboszcz witając uczestników festynu, zaprosił wszystkich na poczęstunek (pyszny bigos). Organizatorzy festynu przygotowali wiele atrakcji. Na scenie koncertowały dwa zespoły: pierwszy to 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach, drugi to zespół Kresowiaków z Nowogródka, który również częstował uczestników festynu swoimi regionalnymi przysmakami (rogaliki, miód, kwas chlebowy). Bardzo podobał się występ rapującego kapłana, ks. Kuby Bartczaka. Świetnymi konferensjerami okazali się alumni z M.W.S.D., którzy gościli w naszej parafii. Wśród atrakcji był pokaz ratownictwa medycznego, jazdy konnej w wykonaniu ułanów, pokaz malowania twarzy tzw, body painting. Dzieci mogły nauczyć się wykonywania kwiatów z bibuły i pochwalić się swoimi zdolnościami rysunkowymi. Miały również okazję spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej. Na festyn przygotowano ponad 300 fantów. Powodzeniem cieszyły się stoiska z lodami, kawą, herbatą i różnymi wypiekami przygotowanymi przez parafian. Tak więc każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Nad całością czuwała policja i straż miejska. Festyn zakończono nabożeństwem do Serca Jezusowego, a po nim odbyło się losowanie wielu nagród loterii fantowej.
   

  Zdjęcia z Festynu parafialnego można zobaczyć w Galerii oraz na stronie Festyn parafialny 2016
 • 5, 9, 12, 26.06.2016r. - Msze św. Prymicyjne
  W dniach tych, kolejno: ks. Jan Bałchan - wyświęcony 21.05.2016 r. w Świdnicy, ks. Kamil Cieliński, ks. Tomasz Midek, ks. Kamil Sławiński - wyświęceni 28.05.2016 r. we Wrocławiu, odprawiali w naszej świątyni Mszę Prymicyjną połączoną z udzieleniem błogosławieństwa.
  Wszystkim neoprezbiterom życzymy aby idąc za Panem Jezusem stali się wykonawcami Jego woli i przynosili "plon obfity"
   
   
 • 26.05.2016r. - Boże Ciało
  Po Mszy św. o godz.11-ej wyruszyła procesja wiernych do czterech ołtarzy, w przygotowaniu których brali udział: rodzice dzieci pierwszokomunijnych, Żywy Różaniec, Akcja Katolicka i mieszkańcy ulic Giżyckiej i Kętrzyńskiej.
  Boże Ciało to radosna uroczystość dająca świadectwo, że Chrystus jest obecny w przestrzeni publicznej. W procesji wierni nieśli sztandary, obraz M.B.Miłosierdzia-patronki naszej parafii, szły dzieci pierwszokomunijne, dzieci sypiące kwiaty, a kapłan pod baldachimem niósł monstrancję z Przenajświętszym Sakramentem.
  Przy kolejnych ołtarzach czytane były fragmenty Ewangelii i śpiewane pieśni eucharystyczne.
  Procesję zakończono w kościele po przejściu przez Bramę Miłosierdzia ze względu na Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Odśpiewano "Ciebie Boga wysławiamy" i "Boże coś Polskę" w intencji Ojczyzny.
  Cześć Najświętszemu Sakramentowi będziemy oddawać podczas procesji w oktawie Bożego Ciała.
   
   
 • 21.05.2016r. - Dziękczynienie za 25 lat służby kapłańskiej ks. prałata Jana Adamarczukarozpoczęła Eucharystia o godz. 11-tej
  Dostojny Jubilat powitał wszystkich zaproszonych gości, a szczególnie ks. kardynała Henryka Gulbinowicza, z rąk którego, przed 25-ciu laty ks. Jan otrzymał Święcenia Kapłańskie.
  Powitał również wielu Księży, a wśród nich kolegów z rocznika: ks. Pawła Cembrowicza (z którym był święcony Jubilat w swojej rodzinnej parafii w Bolesławcu), ks. Antoniego Burego, ks. Jana Baszaka i ks. Andrzeja Guźniczaka oraz siostry Adoratorki Krwi Chrystusa.
  We Mszy św. uczestniczyła rodzina Jubilata, siostra Maria z mężem Markiem, przyjaciele, osoby z parafii w których ks. Jan wcześniej posługiwał, parafianie oraz orkiestra dęta Katolickiego LO z Henrykowa pod batutą mjra Edwarda Tomków.
  Piękną homilię wygłosił ks. Antoni z Chicago, który powiedział, że Jubileusz kapłaństwa to czas radości, dziękczynienia Bogu i ludziom.
  Ks. Jan dziękując ks. kardynałowi za życzliwość i obecność, wręczył mu bukiet czerwonych róż. Białe róże w podzięce za przygotowanie Jubileuszu ks. Jan ofiarował swojej siostrze.
  Serdeczne życzenia złożyli ks. Janowi uczniowie z Zespołu Szkół nr 14 z Wrocławia i Katolickiego LO z Henrykowa, oraz muzycy z orkiestry. Życzenia od parafian złożyli przedstawiciele Rady Parafialnej, a w ich imieniu przemówił p. Bogusław Kudas: Czcigodny Jubilacie - Księże Prałacie Janie. 25 lat temu odpowiedziałeś Bogu "tak" na Jego słowa "Pójdź za Mną". Razem z Tobą dziękujemy Panu za te lata pełne radości, trudu, doświadczeń i zmagań. Życzymy, aby dobry Pan Bóg z nieba z Panną Świętą, Matką Bożą, dał Ci wszystko, co potrzeba, nade wszystko zdrowie.
  Niechaj wszelkie dary Ducha, dziś na Tobie spoczywają, byś posługą swą na ziemi sięgnął szczęścia w blaskach nieba.
  I żyj sto lat, albo dłużej, swoim słowem serca zmieniaj. Niech Ci będzie Bóg miłością, a Maryja Wspomożeniem.
  Kończąc Eucharystię ks, Jan podziękował wszystkim modlącym się w Jego intencji.
  Uroczystość zakończyła się koncertem Spirituals Singers Band i spotkaniem w gronie rodziny i przyjaciół.
     
 • 20.05.2016r. - Dziesiąta rocznica święceń kapłańskich ks. Marcina
  Mszę św. dziękczynną o godz. 18-tej celebrował ks. Marcin. W koncelebrze uczestniczyli ks. prof. Wiesław Wenz, ks. prałat Jan Adamarczuk, ks. Paweł S.   tebel
  Ks. Jan powitał przybyłych na tę szczególną Eucharystię, rodzinę ks. Marcina oraz parafian z Wołowa, Oleśnicy i Żurawiny, w których wcześniej ks. Marcin posługiwał. Homilię wygłosił ks. prof. Wiesław Wenz.
  Życzenia z okazji 10-tej rocznicy święceń kapłańskich złożyli ks. Marcinowi: ministranci, członkini Żywego Różańca z rodzinnego Wołowa, a w imieniu parafian przewodniczący Akcji Katolickiej p. Mariusz Lipiński.
  Ks. Marcin podziękował wszystkim za modlitwę i obecność na Eucharystii. Przypomniał, że przed 10-ciu laty, to właśnie z rąk ks. Jana otrzymał w prezencie kielich mszalny, którym w dzisiejszym dniu posługiwał się na ołtarzu.
  Po Eucharystii rodzina ks. Marcina zaprosiła wszystkich obecnych na koncert w wykonaniu p. Jolanty Drozdy i p. Zbigniewa Rotha, a po nim na wspólny poczęstunek do salki kominkowej.
 • 15.05.2016r. - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
  Na Mszy św. o godz.11-tej dziewięciu kandydatów zostało przyjętych na ministrantów do Liturgicznej Służby Ołtarza.
 • 13.05.2016r. - Wspomnienie M. B. Fatimskiej
  Po wieczornej Eucharystii, licznie zgromadzeni parafianie przeszli w procesji, z pięknie przystrojoną kwiatami, figurą M.B. Fatimskiej, odmawiając różaniec i śpiewając pieśń fatimską. Procesje takie odbywają się każdego 13-tego dnia miesiąca i trwają od maja do października. Organizują je kolejno Róże Różańcowe naszej parafii, które dbają o wystrój figury M. B. Fatimskiej.
 • 8.05.2016r. - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
  W sobotę 7.05., 28 dzieci przystąpiło po raz pierwszy do sakramentu pokuty, a w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po raz pierwszy przyjęło Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Mszę św. o godz.11.00 celebrował ks. Jan. W koncelebrze uczestniczyli księża: ks. Ryszard Kulpa, ks. Janusz Jastrzębski i ks. Artur Stochła. Po popołudniowym nabożeństwie majowym, poświęcono dzieciom pamiątkowe obrazki i zrobiono pamiątkowe zdjęcie. Podczas białego tygodnia, który trwał do piątku, dzieci uczestniczyły we Mszach św. i nabożeństwach majowych. Otrzymały również obrazki na 9 pierwszych piątków miesiąca, podczas których będą przystępowały do Sakramentu Pokuty i Eucharystii, złożyły również ofiary na misje.
 • 3.05.2016r. - V Niedziela Wielkanocna - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI.
  Niedziela ta rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
  W tym dniu porządek Mszy świętych niedzielny. Kazania głosił ks. Jacek Tomaszewski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeszowie, były wikariusz naszej parafii. Ks. Jacek przygotował również muzyczno-patriotyczną oprawę liturgii podczas niektórych pieśni eucharystycznych. O godz. 16.30 odbył się Koncert patriotyczny – modlitwa za Ojczyznę ks. Jacka, a po nim o godz. 17.30 nabożeństwo majowe.
 • 17.04.2016r. - IV Niedziela Wielkanocna - Dobrego Pasterza.
  Niedziela ta rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 • 13.04.2016r. - Pogrzeb śp. ks. kanonika Krzysztofa Rutkowskiego
  W tym dniu odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. kanonika Krzysztofa Rutkowskiego, który przez 5 lat był rezydentem w naszej parafii, a potem często wspomagał duszpasterzy, najczęściej przez posługę w konfesjonale. Mszę św. żałobną, którą celebrował ks. bp Andrzej Siemieniewski wraz z ks. dziekanem Pawłem Cembrowiczem, przy udziale licznie zgromadzonych księży odprawiono w Katedrze Wrocławskiej. Śp. ks. Krzysztof został pochowany na cmentarzu przy ulicy Bardzkiej we Wrocławiu.Ks. abp Józef Kupny wysłał ks. Jana ze szczególną misją, która wiąże się z procesem beatyfikacyjnym ks. Aleksandra Zienkiewicza, poza granice państwa.
 • 10.04.2016r. - 966r - Chrzest Polski
  Z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski, kazania w naszej świątyni wygłosił ks. prof. Waldemar Graczyk - dyr Instytutu Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy. po mszy św. południowej odbył się panel dyskusyjny na temat znaczenia Chrztu i chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie. Poprowadziła go pani prof. Jolanta Marszalska Ukard.SW z Warszawy
 • 09.04.2016r. - Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży
  Tej uroczystości towarzyszyły dwa symbole: Krzyż i ikona, która jest kopią ikony Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego. Oba te symbole zostały poświęcone przez papieża Jana Pawła II. Krzyż o wysokości 4m został wykonany w 1983 r. z okazji rozpoczęcia Roku Świętego- Jubileuszu Odkupienia i odwiedził już wszystkie kontynenty. Ikona Matki Bożej pojawiła się po raz pierwszy na Ś.D.M. w Rzymie w 2000r.
  W oczekiwaniu na przybycie symboli, swój koncert dała orkiestra dęta Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego z Henrykowa pod batutą mjr. Edwarda Tomków.
   
  O godz 14-tej, na placu przed kościołem nastąpiło powitanie symboli i uroczyste wejście do kościoła. adoracja Krzyża i Ikony trwała do godz. 16-tej. Odmówiono m.in. Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia bożego. Wierni mogli osobiście adorować i ucałować oba symbole.
     

  W czasie adoracji dotarła do nas smutna wiadomość, ze poprzedniego dnia zmarł ks. kanonik Krzysztof Rutkowski, który jako rezydent , przez 5 lat, posługiwał w naszej parafii.
  Zaraz po zakończeniu tej uroczystości odbyło się zebranie informacyjne dla rodzin, które będą gościć u siebie młodzież podczas Światowych Dni Młodzieży.
 • 03.04.2016r. - Niedziela Miłosierdzia Bożego
  W tym dniu p. Eliza Kaleta zachęcała parafian do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Wyjaśniała, że chodzi tu o 9-cio miesięczną modlitwę o uratowanie dziecka zagrożonego aborcją oraz modlitwę za rodziców, by przyjęli własne dziecko z miłością, otoczyli je opieką i wychowaniem. Uroczyste podjęcie duchowej adopcji ma się odbyć następnego dnia w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
  Podczas Mszy św. o godz. 12.30 nastąpiło powołanie Rady Parafialnej.
 • 28.03.2016r. - Poniedziałek wielkanocny
  Tradycyjnym już zwyczajem ofiary na tacę przeznaczone są na M.W.S.D. i Papieski Wydział Teologiczny.
 • 26.03.2016r. - Triduum Paschalne - Wielka Sobota
  Dzień ciszy - Chrystus spoczywa w grobie.
  W kościele kapłan co pół godziny święci pokarmy. Trwa adoracja przy Bożym grobie.
   

  Najważniejszym wydarzeniem tego dnia jest Wigilia Paschalna, która zwiastuje Zmartwychwstanie.
  W jej obrzędach wyróżniamy trzy części.
  Pierwsza to liturgia światła - kapłan zapala Paschał symbol Chrystusa zmartwychwstałego.
  Druga część to liturgia wody chrzcielnej, po której nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
  W liturgię wielkosobotnią włączyła się schola parafialna, lektorzy i osoby śpiewające psalmy.
  Trzecia część to Msza św. rezurekcyjna, po której wierni z zapalonymi świecami i przy biciu dzwonów 3-krotnie w procesji okrążyli naszą świątynię.
   

  Na zakończenie uroczystości odśpiewano "Ciebie Boga wysławiamy". Ks. Jan w serdecznych słowach podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowania Triduum Paschalnego, a w intencji ojczyzny zaśpiewano "Boże, coś Polskę".
 • 25.03.2016r. - Triduum Paschalne - Wielki Piątek
  Dzień Krzyża, Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa, dzień ścisłego postu, ciszy i zadumy. Jedyny dzień w kościele gdy nie jest odprawiana Msza św. Natomiast odprawiana jest niepowtarzalna liturgia wielkopiątkowa, którą sprawował ks. Marcin. Do czytania opisu Męki i Śmierci Chrystusa włączyło się bardzo wiele osób. Centralnym punktem wielkopiątkowej liturgii była adoracja i ucałowanie Krzyża, do którego wierni podchodzili indywidualnie
   

  Komunia wiernych zakończyła liturgię Wielkiego Piątku.
  W tym dniu o godz. 15-tej rozpoczęła się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego.
  adoracja przy Bożym Grobie trwała do godz. 24-ej. Wartę wystawili harcerze z ZHR.
 • 24.03.2016r. - Triduum Paschalne - Wielki Czwartek
  Liturgia Wielkiego Czwartku upamiętnia Ostatnią Wieczerzę, na której Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Msza św. w tym dniu była sprawowana w intencji naszych kapłanów. Głównym celebransem był ks. Jan w asyście ks. Marcina, ks. Artura Szeli i ks. diakona Kamila.
  po uroczystej Eucharystii kapłani przyjęli podziękowania i życzenia od parafian, reprezentowanych przez Żywy Różaniec, Akcję Katolicką, domowy kościół i ministrantów .
  Ks. Jan dziękując poprosił wszystkich wiernych o modlitwę i wsparcie w budowaniu wspólnoty parafialnej.
   
 • 20.03.2016r. - Niedziela Palmowa
  Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych, które trwały do Wielkiej Środy, poprowadzone przez ks. dra Krzysztofa Janiaka, który snując rozważania dawał liczne przykłady z codziennego życia wzięte, wskazywał nam jak żyć godnie.
  Dopisało zainteresowanie parafian, którzy również licznie przystąpili do Sakramentu Pokuty.
  W Wielką Środę Eucharystia była sprawowana w intencji śp. ks. Zygmunta Jaroszka, budowniczego naszej świątyni. Po jej zakończeniu, parafianie serdecznie podziękowali ks. Krzysztofowi za wskazanie drogi do radości życia.
  Ksiądz Jan żegnając rekolekcjonistę, wyraził nadzieję, że rekolekcje te wydadzą błogosławione owoce w naszych sercach i naszych rodzinach.
 • 18.03.2016r. - W piątek przed Niedzielą Palmową, przeszliśmy ulicami naszej parafii odprawiając nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
  O godzinie 19.00 na ul. Olsztyńskiej, gdzie wyznaczono pierwszą stację, zgromadziła się grupa parafian z naszymi duszpasterzami: ks. proboszczem Janem, wikariuszem ks. Marcinem i rozpoczęła się Droga Krzyżowa, która prowadziła ulicami osiedla Kowale-Ogródki. Zatrzymywaliśmy się przy kolejnych stacjach Męki Pańskiej wyznaczonych wśród domów tego osiedla i rozważaliśmy zdarzenia Wielkiego Piątku. Rozważania pasyjne przygotowali członkowie Akcji Katolickiej, a przy kolejnych stacjach odczytywali je członkowie parafialnych grup formacyjnych: Żywego Różańca, Akcji Katolickiej, Parafialnego Koła Caritas, Kościoła Domowego. Mieszkańcy osiedla, przez które prowadziła Droga Krzyżowa, włączali się w nabożeństwo. Niektórzy z nich przyozdobili swoje posesje.
  Drogę Krzyżową zakończyliśmy w naszym kościele parafialnym, przechodząc przez Bramę Miłosierdzia, co w Roku Miłosierdzia łączy się z możliwością uzyskania odpustu, gdyż świątynia nasza jest Świątynią Jubileuszową. Proboszcz, ks. Jan, przypomniał nam o tym, zachęcając do korzystania z tego niecodziennego dobra.
   
 • 16-18.03.2016r. - Rekolekcje wielkopostne dla Gimnazjum nr 39. W ostatnim dniu (piątek) uczniowie uczestniczyli w misterium Męki Pańskiej, które zostało przygotowane i przedstawione przez uczniów Katolickiego liceum Ogólnokształcącego im. bł. Edmunda bojanowskiego w Henrykowie.

   
   
   
 • 14.03.2016r. - Sakrament bierzmowania
  Przez niemalże dwa lata ok. 30-stu młodych ludzi w naszej parafii przygotowywało się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 14 marca 2016 r. do naszego kościoła z wizytacją przyjechał wrocławski biskup pomocniczy Andrzej Siemieniewski, który został powitany przez kandydatów do bierzmowania i ich rodziców. W czasie Mszy św., o godz. 17.00, sprawowanej przez księdza biskupa wraz z ks. Pawłem Cembrowiczem - dziekanem dekanatu Wrocław-Katedra oraz ks. Janem, udzielił on młodym chrześcijanom Sakramentu bierzmowania. Bardzo aktywnie w przebieg uroczystości zaangażowana była młodzież wraz ze swoimi rodzicami.
 • 13.03.2016r. - Po każdej Mszy św. członkowie Klubu Seniora zorganizowali świąteczny kiermasz na którym sprzedawano własnoręcznie wykonane palmy, pisanki i stroiki wielkanocne.
  W następną niedzielę (20.03)kiermasz powtórzono. Łącznie na obu kiermaszach zebrano pieniądze przeznaczone na festyn parafialny, który odbędzie się w czerwcu.

   
   
   
 • 12.03.2016r. - Wyjazd scholi dziecięcej do Trzebnicy
  Siostry boromeuszki oprowadziły nas po przepięknym klasztorze i serdecznie ugościły. Tam tez spotkał się z nami nasz ksiądz proboszcz Jan. Bardzo ciekawe okazały się także podziemia bazyliki, gdzie w formie zabawy brat Marcin oprowadzał i uczył dzieci, po co zdobimy nasze świątynie. Ale największe wrażenie wrażenie zrobiły na nas relikwie Świętego Krzyża, które spontanicznie adorowaliśmy śpiewem i ucałowaliśmy.
  Popołudniu bawiliśmy się w Trzebnickim Parku Wodnym, a po wspólnej pizzy wracaliśmy zgraną ekipą szynobusem do stęsknionych rodziców - na następny wyjazd chcemy pojechać całymi rodzinami!
 • 06.03.2016r. - IV Niedziela Wielkiego Postu - zwana Laudete
  Mszę św. o godz. 11-tej odprawiono również w intencji ks. Jana w 50-tą rocznicę Jego urodzin na której obecni byli członkowie rodziny. Mszę św. celebrował Jubilat w otoczeniu alumnów z MWSD i ks. diakona Kamila Sławińskiego. Na cześć Jubilata zaśpiewała kościelna schola dziecięca i zagrała orkiestra pod batutą mjr. Edwarda Tomków.
  W tym dniu dziękowaliśmy ks. diakonowi i alumnom za dotychczasowe zaangażowanie w naszej parafii, a oni już po raz ostatni w tym roku, o godz. 16-tej spotkali się z osobami należącymi do Towarzystwa Przyjaciół MWSD.
  Przeprowadzono również dwie zbiórki.
  Pierwsza, jako wsparcie finansowe na odbudowę klasztoru podominikańskiego w Nowogródku, który ma służyć Polakom pozostałym na Kresach i Białorusinom. O taką pomoc zwrócił się do ks. Jana ks. dr. Jerzy Żegaryn. W tym celu przyjechała do naszej parafii pani Jadwiga Sienkiewicz-Łysy z mickiewiczowskiego Nowogródka. Drugą zbiórkę przeprowadził reaktywowany zespół "Caritas" (7 osób), którego przewodniczącym został p. Mieczysław Nowik. Dotyczyła ona produktów żywnościowych, a parafianie przynosili je w specjalnych torbach "Caritasu" przeznaczonych na ten cel. Produkty te podarowane będą ubogim rodzinom w naszej parafii.
 • 5.03.2016r. - Wieczorną Eucharystię w intencji 50-tej rocznicy urodzin ks. Jana (naszego proboszcza) odprawił ks. Marcin. Modlono się, aby Bóg wspierał ks. Jana swoim błogosławieństwem, obdarzał zdrowiem i mocą, by mógł z radością wypełniać swoje kapłańskie powołanie i aby MB Miłosierdzia otaczała go swoją macierzyńską opieką.
  W czasie trwania Mszy św., wierni obecni w kościele usłyszeli dwie pieśni w wykonaniu członków rodziny państwa Pisarskich, a młodziutka Madzia (ich wnuczka) pięknie zagrała na skrzypcach utwór pt. "Obój Gabryela".

   
   
   

  Po skończonej Mszy św. ks. Jan przyjmował kwiaty i życzenia od parafian. Otrzymał również, po raz drugi, modlitewny dar, "Apostolat-Margerytka". grupa siedmiu osób złożyła wieczyste przyrzeczenie modlitwy, posługując się taką oto formułą: "Boże w Trójcy Jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju, w ramach Apostolatu - Margerytka, przyrzekam wieczystą modlitwę za ks. prałata Jana Adamarczuka. Moje przyrzeczenie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi".
  Ks. Jan otrzymał na pamiątkę obraz z wizerunkiem Maryi trzymającej w ręce kwiat margerytki, gdzie w centralnym miejscu widnieje imię kapłana, a na siedmiu płatkach są imiona osób, które będą się modlić w jego intencji, do końca swojego życia.
  Należy dodać, że pierwszą margerytkę, również od parafian, otrzymał ks. Jan 8 grudnia 2015r.
  Po Mszy św. Jubilat zaprosił parafian do sali kominkowej na urodzinowy tort.
 • 03,04,07.03.2016r. - Rekolekcje wielkopostne w Zespole Szkół nr 14 (liceum i gimnazjum nr 49). Temat spotkań: "Miłości pragnę...(Oz 6,6). Celem wykładów wielkopostnych było rozważanie Miłości miłosiernej w trzech aspektach:
  • miłość do Boga w sakramencie pojednania
  • miłość do drugiego człowieka
  • miłość do samego siebie poprzez poszukiwanie prawdziwego szczęścia

  Rekolekcje trwały trzy dni a spotkania odbywały się w salkach szkolnych i w salkach parafialnych naszego kościoła.
  rekolekcje zakończyła Msza św. w kościele parafialnym, którą celebrował ks. Wojciech Zięba, a homilię wygłosił ks. Piotr Wawrzynek.
 • 01.03.2016r. - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  Młodzież z Gimnazjum nr 39, którego patronem jest rotmistrz Witold Pilecki, przedstawiła w naszym kościele wystawę dotyczącą swojego patrona, przywracając w ten sposób, długo skrywaną prawdę o żołnierzach wyklętych.
 • 29.02.2016r. - Podczas wieczornej Mszy św. odbyła się uroczystość nałożenia Szkaplerza, członkom Róży Różańcowej pod wezwaniem M.B.Szkaplerznej.
  Ks. Marcin, który jest opiekunem Róż Różańcowych, na wstępie Mszy św. wyjaśnił, czym jest Szkaplerz i jakie obietnice M.B.Szkaplerznej łączą się z nim. Najważniejsza obietnicą i łaską związaną z noszeniem Szkaplerza jest zapewnienie, iż chroni on przed potępieniem wiecznym.
  Po kazaniu, Szkaplerze zostały poświęcone, a ks.Marcin nakładał je kolejno każdej osobie. Każda z nich otrzymała również pamiątkowy obrazek z nowenną do M. B. Szkaplerznej. Wszystkie osoby, które otrzymały Szkaplerz zostały przyjęte do rodziny karmelitańskiej.

   
   
   
 • 21.02.2016r. - Niedziela Przemienienia Pańskiego
  Na Mszach św. homilie głosił ks. dr Cezary Chwilczyński, dyrektor Katolickiego Radia Rodzina. Ks. Cezary mówił m.in. - Wielki Post to święty czas, czas przemiany naszych sumień i oczekiwanie na spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym.
  Również podczas nabożeństwa "Gorzkie Żale", ks. Cezary wygłosił kazanie pasyjne, podczas którego padło przesłanie"Boga kochaj nade wszystko, a bliźniego mimo wszystko".
 • 13.02.2016r. - Światowy Dzień Chorych
  W naszej wspólnocie parafialnej o godz. 11-tej została odprawiona uroczysta Msza św., którą celebrował ks. Jan. Modlono się w intencji chorych, ich opiekunów oraz lekarzy. Kapłani udzielili osobom chorym i w podeszłym wieku Sakramentu Namaszczenia. Eucharystię zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
 • 10.02.2016r. - Środa Popielcowa
  "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" - wymawiając te słowa, kapłani posypali głowy wiernych popiołem. Środa Popielcowa wprowadza nas w czas Wielkiego Postu, w czas przygotowania się do świąt Męki Pańskiej, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
 • 8, 9.02.2016r. - W tych dwóch dniach w naszej parafii trwała 40-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, przed rozpoczynającym się w Środę Popielcową Wielkim Postem. Adoracja została zakończona kolejną modlitwą uwielbienia, poprowadzoną przez członków Domowego Kościoła.
 • 7.02.2016r. - Podsumowanie tegorocznej wizyty duszpasterskiej
  W dniach od 28 XII 2015r. do 30 I 2016r., rodziny naszej parafii odwiedzali ks. Jan i ks. Marcin, niosąc im modlitwę i Boże błogosławieństwo. Podsumowując wizytę duszpasterską ks. Jan stwierdził, że pójście na kolędę jest odpowiedzią na Boże zawołanie, "Panie poślij mnie".
  Wiele rodzin przyjmowało kapłanów z radością, dzieląc się z nimi zarówno swoimi radościami, sukcesami, ale także smutkiem i niepowodzeniami. Wiele pytań w szczerych rozmowach zostało skierowanych do duszpasterzy. Przyjmowały kapłana również te rodziny, które w formie deklaracji określają się jako wierzace, ale niepraktykujące, inni twierdzili, że uczęszczają do innych kościołów. Ze smutkiem należy stwierdzić, że były również takie rodziny u których drzwi przed kapłanem były zamknięte.Odnotowano także, że część młodzieży nie uczestniczy w katechezach.
  Powstaje więc pytanie, co należy uczynić, by włączyć te rodziny w życie kościoła. Jest to nie tylko zadanie  i odpowiedzialność dla kapłanów, ale również dla całej wspólnoty parafialnej. Ks. jan powiedział, że właśnie do tej grupy parafian należy skierować zawołanie Jana Pawła II "Wypłyń na głębię" i uwierz w Boga. Niech ta myśl będzie również podsumowaniem wizyty duszpasterskiej.
  W czasie południowej Mszy św., którą odprawiał ks. Jan w asyście diakona Kamila Sławińskiego i alumnów z M.W.S.D. we Wrocławiu, podziękowano diakonowi Kamilowi za jego modlitwę, głoszone Słowo Boże i pomoc podczas praktyki, którą odbywał w naszej parafii. W podzięce p. Elżbieta i p. Piotr wręczyli mu różę, życząc błogosławieństwa Bożego i darów Ducha Świętego na jego dalsza drogę, którą niebawem rozpocznie już jako kapłan.
  Diakon Kamil Sławiński poprowadził pierwsze zebranie informacyjne dotyczące działalności Towarzystwa Przyjaciół  M.W.S.D. W zebraniu udział wzięły osoby, które modlą się w intencji alumnów, aby jak najlepiej przygotowali się do posługi kapłańskiej.
 • 4.02.2016r. - Po wieczornej Mszy św. Akcja Katolicka i Krąg Biblijny zaprosili parafian do salki kominkowej na tzw. "tłusty czwartek". Wspólnie z ks. Janem i diakonem Kamilem, przy degustacji pączków i faworków rozmawiano o wielu sprawach i planach dotyczących parafii.
 • 2.02.2016r. - Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej
  Wierni obecni na Eucharystii trzymając zapalone świeceśpiewali antyfonę "Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela". Kapłan poświęcił świece. Po raz ostatni śpiewano kolędy, bo okres kolędowy tylko w polskiej tradycji jest przedłużony do drugiego lutego.
 • 31.01.2016r. - Podczas tej niedzieli homilie głosił ks. Andrzej Olejnik - ojciec duchowny Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, rozważając czym jest prawda i jak ogromne znaczenie ma w życiu człowieka.
  Po wszystkich mszach św. przeprowadzono zbiórkę pieniężną na zakony klauzurowe.
  Po południowej Mszy św., swój występ zaprezentował znany i chętnie witany w naszej parafiizespół "Gieni Dudki", który powstał w 2010r. w Nadolicach Wielkich. Jego nazwa nawiązuje do miejsca, gdzie zrodziła się myśl założenia zespołu, czyli w domu p. Genowefy Golinowskiej.
  Zespół w radosnym nastroju zaśpiewał wiele znanych i mniej znanych kolęd. Kilka z nich zaśpiewała p. Ewa Murawska-Kalinin. Wykonawców nagrodzono gromkimi brawami. Szczególnym uznaniem cieszyła się papieska pastorałka, "Oj maluśki, maluśki" oraz wzruszająca kolęda, która powstała w okresie stanu wojennego. po zakończonym występie ks. jan zaprosił wykonawców na kawę i pączki do sali kominkowej.
 • 24.01.2016r. - Na zaproszenie ks. Jana, przybył do naszej parafii ks. prof. Andrzej Tomko, który na wszystkich Mszach św. głosił homilie. Myślą przewodnią Słowa Bożego, była miłość Boga do człowieka, jak również umiejętność wzajemnego przebaczania i darowania win.
 • 18-25.01.2016r. - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
  Tydzień ten w obecnym roku był obchodzony pod hasłem: "Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana".
 • 17.01.2016r. - Po wieczornej Mszy św. odbył się koncert kolęd i pastorałek, wykonany przez ks. Jacka Tomaszewskiego, który był wikariuszem w naszej parafii, a obecnie jest proboszczem w miejscowości Czeszów. Przybył on do naszej parafii na zaproszenie ks. Jana.
  Ks. Jacek zebrał gromkie brawa, frekwencja dopisała. Po koncercie można było kupić płytę z nagraniami kolęd w Jego wykonaniu.

   
   
   
 • 10.01.2016r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
  Do naszej parafii przybył, wraz z alumnami z Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu,  ks.dr Arkadiusz Kruk. Jest on ojcem duchownym seminarium w Henrykowie. Głosił on w tym dniu, na wszystkich Mszach św. , kazania.
  Alumni zaś opowiadając o swoich studiach, zaprosili młodzież męską z gimnazjów i liceów na rekolekcje powołaniowe i dni skupienia do Wrocławia i Henrykowa.
 • 6.01.2016r. - Święto Objawienia – Trzech Króli.
  6 stycznia br. 15 minut przed każdą Mszą św. ks. Jan z parafianami śpiewał kolędy. Wieczorną Eucharystię celebrował i homilię wygłosił ks. prałat Marian Biskup – dyr. Wydziału Duszpasterskiego Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej. W homilii mówiąc o orszaku Trzech Króli, który od kilku lat przemierza ulice naszego miasta, wyraził zadowolenie, że frekwencja uczestników orszaku z roku na rok rośnie. Fenomenem jest również to, że coraz częściej uczestniczą w nim małżeństwa z małymi dziećmi. Ks. prałat zakończył homilię piękną myślą: „Niech klęknie rozum i wiara w tajemnicy, która objawiła się jako dziecię Jezus”.
       
  Święto Objawienia Pańskiego zakończono spotkaniem opłatkowym w którym uczestniczył ks. prałat Marian Biskup, nasi duszpasterze, wraz ze wspólnotami działającymi w naszej parafii: Żywym Różańcem, Akcją Katolicką, Domowym Kościołem i Kręgiem Biblijnym. Radosne kolędowanie przy degustacji smakowitych ciast i ciasteczek i przy akompaniamencie dwóch gitar trwało do godz. 21-ej
 • 5.01.2016r. - całodzienna wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu.
  Najświętszy Sakrament adorowały kolejno Róże Żywego Różańca i osoby indywidualne.
  Adorację zakończyła, już druga w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, modlitwa uwielbienia. Tak jak poprzednio poprowadziła ją Wspólnota Domowego Kościoła.
 • 1.01.2016r. -Nowy Rok obchodzony jest jako Święto Bożej Rodzicielki i przeżywany jest w świetle tajemnicy Bożego Narodzenia. Dzień ten skłania do spojrzenia w przyszłość, budzi nadzieję, ale i niepokój co nam i światu przyniesie.
  Ten rok ma jednak dwa bezsprzeczne atuty:
  Jubileuszowy Rok Miłosierdzia i Światowe Dni Młodzieży.

ROK 2015

 • 31.12.2015r. - Mszę św. na zakończenie 2015r. odprawił ks. Jan. W homilii podsumował rok 2015 od chwili rozpoczęcia swojego urzędu w naszej parafii, podkreślając, że swoje przyjście traktuje jako służbę, do której powołał go Bóg.
  Oto kilka liczb dotyczacych naszej wspólnoty parafialnej.
  Parafia liczy 6 148 osób, w niedzielnych Eucharystiach uczestniczy jednak niecałe 1 000 osób. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono 57 osób, w tym 17 osób odeszo bez przyjęcia sakramentów świętych.
  Związek małżeński zawarło 18 par, nie wszystkie jednak mieszkają w naszej parafii.
  Sakrament Bierzmowania przyjęło 36 osób.
  Kończąc homilię ks. Jan poprosił o modlitwę w intencji duszpasterzy i za dzieła, które mają być podjęte w nadchodzącym roku.
 • 26.12.2015r. - zbiórka pieniężna na Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne i Papieski Wydział Teologiczny.
 • 25.12.2015r. - Święto Bożego Narodzenia.
  W kościele obok szopki betlejemskiej stanęły, "by czuwać" nad dzieciątkiem, dwa piękne świerki.
  Na dwóch pasterkach o godz.21.00 i 23.00, kościół wypełnili parafianie, by przeżywać Tajemnicę Narodzenia Chrystusa. Homilie głosił ks. Jan. Po skończonej Eucharystii, nasi duszpasterze dzielili się z parafianami opłatkiem, składając sobie życzenia.
       
 • 17.12.2015r. - Na zaproszenie naszego proboszcza, ks. Jana, przybył do naszej parafii ks. prof. Waldemar Graczyk - dyr. Instytutu Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy. Poprowadził on w dniach 17-20 grudnia rekolekcje adwentowe, przygotowujące parafian do Świąt Bożego Narodzenia. W czasie rekolekcji ks. Waldemar pytał m.in.: "Czy ogarniacie rozumem tę wielką prawdę, że w stajence betlejemskiej narodził się Bóg?".
 • 16.12.2015r. - Pierwsza w Świętym Roku Miłosierdzia adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą uwielbienia. Poprowadził ją p. Jacek Gładki wraz z członkami Wspólnoty Domowego Kościoła. Modlitwy były przeplatane śpiewaniem psalmów i pieśni przy wtórze gitary. W modlitwie uczestniczył ks. Jan i dk. Kamil.
 • 15.12.2015r. - Spotkanie opłatkowe Klubu Seniora, który działa przy naszej parafii.
       

  Ksiądz Jan Adamarczuk, diakon Kamil i uczestnicy spotkania, dzieląc się opłatkiem składali sobie życzenia. Na stole pojawiły się potrawy wigilijne, m.in. barszcz z pasztecikami, kapusta z grzybami, sałatki śledziowe, a na deser kutia i makiełki. Chociaż nie był to jeszcze czas kolędowy, symbolicznie odśpiewano kilka kolęd.
 • 13.12.2015r. - Inauguracja Świętego Roku Jubileuszowego w naszej świątyni.
  Przed każdą Mszą św. wierni zgromadzeni przed świątynią, zachęceni przez kapłana słowami św.Pawła: "Idźmy z radością na spotkanie Pana", przeszli uroczyście, czyniąc znak krzyża, przez udekorowaną Bramę Jubileuszową naszego kościoła.

  Następnie kapłan ubrany w różowy ornat - kolor radości używany w niedzielę Gaudete - uroczyście odprawił Eucharystię.
                    
     

  Podczas trwania Roku Świętego raz w miesiącu będzie wystawienie Najśw. Sakramentu, wraz z modlitwą uwielbienia.
  Również w tym dniu, szkolne koło "Caritas" zGimnazjum nr.39 zorganizowało kiermasz i zbiórkę pieniężną, której dochód przeznaczono dla chorego na nowotwór 17-letniego Remigiusza.
 • 8.12.2015r. - W uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. M. P.,50 lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, papież Franciszek otwierając Święte Drzwi, symbolicznie wkroczył w Święty Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Będzie on trwał do 20 listopada 2016r.
  Również 8 grudnia nasz metropolita, ks. abp. Józef Kupny w Katedrze Wrocławskiej o godz. 15-tej ( o tej godzinie w czasie procesji do Katedry odmawiano Koronkę do Miłosierdzia Bożego) zainagurował Rok Święty - szczególny rok łaski - rok odbudowy duchowej.
  Nasz kościół, decyzją naszego metropolity, znalazł się w grupie 30 kościołów archidiecezji, ogłoszonych Świątyniami Jubileuszowymi. Oznacza to, że osoby nawiedzające kościół będą miały przywilej otrzymywania specjalnych odpustów, które były dostępne jedynie dla pielgrzymów w Watykanie. Z tych odpustów będą mogli skorzystać wszyscy wierzący.
 • 6.12.2015r. - W dzień św. Mikołaja, po Mszy św. o godz.13.30, w kościele zebrały się dzieci naszej parafii.Do nich to przybył św. Mikołaj wraz z Aniołem, którzy ku ich radości obdarowali je prezentami (ok. 70 szt.)ufundowanymi przez Akcję Katolicką.