przydział tygodni
Nasza wspólnota Żywego Różańca składa się z 8 ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża liczy dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różnica czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem Tajemnic życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki, w ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.
1. Róża św. Józefa (święto patronalne- 19 III)
2. Róża M.B.Szkaplerznej (16 VII)
3. Róża Ofiarowania N.M.Panny (21 XI)
4. Róża Pani Fatimskiej (13 X)
5. Róża Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Św. - "Zielone Świątki")
6. Róża Królowej Anielskiej (2 VIII)
7. Róża Wspomożycielki Wiernych (24 V)
8. Róża M.B.Bolesnej (15 IX)

Zmiany tajemnic różańcowych odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca po  Mszy św.  o godz. 9-ej

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2017 Intencje parafialne na rok 2017 (przygotowane przez ks. wikariusza) 
  Styczeń
Ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedno­ści kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.  W intencji odwiedzin kolędowych, o światło Ducha Świętego dla kapłanów i odwiedzanych rodzin, aby spotkania te przyniosły wiele owoców duchowych. 
 Luty
 Ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.  Abyśmy zawsze byli poddani Woli Pana Boga oraz ufali jego Opatrzności
 Marzec
Ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Ko­ścioła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.  Aby okres Wielkiego Postu był dla nas czasem prawdziwego nawrócenia.

 Kwiecień
Ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważa­jąc poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu kon­sekrowanym.  Aby Chrystus, który zmartwychwstał błogosławił naszą Parafię.
Maj
Ewangelizacyjna : Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojedna­nia, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.  Aby Dzieci, które przystąpiły do Komunii, stały się żywymi świadkami Jezusa.
Czerwiec
Ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.  Aby Młodzież, która przyjęła Bierzmowanie, nie wstydziła się Chrystusa.
Lipiec
Ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.  Aby czas wakacji był dla nas, czasem wspólnie spędzonym z Jezusem.
Sierpień
Ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.  Aby Maryja, była dla naszej Parafii ucieczką oraz schronieniem
Wrzesień  
Ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.  Aby dzieci i młodzież naszej Parafii, którzy rozpoczęli nowy Rok Szkolny, wykazywali się ufnością i odwagą w wyznawaniu wiary.
Październik
Ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólne­go dobra. Abyśmy przez modlitwę różańcową wypraszali dla nas i całego świata pokój.
Listopad
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.  Aby nasi bliscy Zmarli oraz Dusze w Czyśćcu cierpiące, dzięki naszym modlitwom, jak najszybciej dostali się do Królestwa Bożego.
Grudzień
Ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wy­chowaniu nowych pokoleń.  Aby Święta Bożego Narodzenia, dla naszej Parafii były czasem wzajemnego szacunku oraz przebaczeniem, które daje Dzieciątko Jezus.
 Uwaga: Zgodnie z zaleceniem papieża Franciszka od 2017r. coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.  


Obowiązki członków Żywego Różańca:
 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze różańcowej i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca, udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.

 • Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w Uroczystościach i Świętach ku czci Matki Bożej.

 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem własnego życia i działalnością apostolską.

 • Odważne stawanie w obronie wiary, Kościoła i wartości chrześcijańskich.

 • Udział w pogrzebie zmarłych członków Żywego Różańca i pamięć modlitewna za nich (na przykład nabożeństwo wypominkowe lub zamawiane intencje Mszy Świętych).

Członkowie Żywego różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami osiem razy w ciągu roku, mianowicie:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia),
 • Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego),
 • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca),
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia),
 • Święto Królowej Różańca Świętego (7 października),
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia).