I Komunia Św., 2018 r.
W dniu 18.06.2017r. odbyło się w naszej parafii pierwsze spotkanie z rodzicami i dziećmi, które w roku szkolnym 2017/ 2018 będą przygotowywane do pełnego uczestnictwa we Mszy Św.
Ksiądz prałat Jan Adamarczuk przedstawił rodzicom zadania i odpowiedzialność jaka jest przed nimi, a także przed dziećmi.
Został też ustalony termin tej uroczystości tj. 13 maj 2018 - godz 11.00 oraz omówiono temat strojów - jak do tej pory - liturgiczne. Rodzice wyrazili zgodę aby stroje zostały powierzone zakładowi szyjącemu Mama i Ja. Przedstawiciel powyższego zakładu będzie obecny na następnym spotkaniu w dniu 10 września – jest to niedziela - o godz. 1600. Wówczas też zostanie ta sprawa już bezpośrednio z nim omówiona.
Na tym spotkaniu będzie podany rodzicom szczegółowy harmonogram dot. całego roku pracy katechetycznej i duszpasterskiej oraz spotkań dzieci i rodziców.