Kurs przygotowania do sakramentu Małżeństwa
Ostatni w tym roku kurs przygotowania do Sakramentu Małżeństwa rozpocznie się w naszej parafii w sobotę 21 października o godzinie 15.00 w salce ks. Aleksandra Zienkiewicza.
Kolejne spotkania będą się odbywały 4 listopada, 18 listopada i 25 listopada.
Na konsultacje indywidualne umawiać się trzeba z osobą prowadzącą.

Sakrament małżeństwa mogą  zawrzeć parafianie wierzący i praktykujący. Narzeczeni powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu przedstawiając:

  • Dowody osobiste;
  • Zaświadczenie z USC o braku przeszkód odnośnie prawa cywilnego (jeżeli ślub będzie odbywał się tylko w kościele);
  • Metryki Chrztu św. nie starsze niż 3 miesiące;
  • Świadectwo nauki religii z ostatnich klas szkoły średniej;
  • Zaświadczenia ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
  • Przedstawić dane osobowe pełnoletnich dwóch świadków, którzy są wierzącymi i praktykującymi (młodzież ucząca się przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii);
  • Rodzina narzeczonych i świadkowie powinni przystąpić do Sakramentu Spowiedzi i Komunii św.

Ślub narzeczeni mogą zawrzeć w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego. W innych miejscach wymagane jest zezwolenie jednego z proboszczów miejsca zamieszkania narzeczonych.
Tradycją jest, że ślub powinien być zawierany w parafii zamieszkania chyba, że istnieją istotne uzasadnione powody zawarcia małżeństwa w innym kościele rzymskokatolickim.