przydział tygodni
Nasza wspólnota Żywego Różańca składa się z 8 ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża liczy dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różnica czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem Tajemnic życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki, w ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.
1. Róża św. Józefa (święto patronalne- 19 III)
2. Róża M.B.Szkaplerznej (16 VII)
3. Róża Ofiarowania N.M.Panny (21 XI)
4. Róża Pani Fatimskiej (13 X)
5. Róża Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Św. - "Zielone Świątki")
6. Róża Królowej Anielskiej (2 VIII)
7. Róża Wspomożycielki Wiernych (24 V)
8. Róża M.B.Bolesnej (15 IX)

Zmiany tajemnic różańcowych odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca po  Mszy św.  o godz. 9-ej

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2018 Intencje parafialne na rok 2018 (przygotowane przez ks. wikariusza) 
  Styczeń
Ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
Aby Święta Rodzina wypraszała potrzebne łaski dla naszych rodzin.
 Luty
 Ogólna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
 Aby Wielki Post był dla nas dobrym czasem przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
 Marzec
Ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.
 Aby Święty Józef wypraszał potrzebne łaski dla wszystkich ojców wychowujących swe dzieci.

 Kwiecień
Ogólna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.
 Aby Zmartwychwstały Pan błogosławił nasze rodziny, aby Bogiem były silne.
Maj
Ewangelizacyjna :Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.  Aby Matka Boża wypraszała potrzebne łaski dla wszystkich matek wychowujących swe dzieci. .
Czerwiec
Ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Aby Bóg błogosławił naszej parafii, podejmującej trud rozbudowy świątyni.
Lipiec
Ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.
 Aby okres wakacji, był czasem spędzonym także z Panem Bogiem.
Sierpień
Ogólna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.  O odnowienie życia religijnego w naszej Wspólnocie Parafialnej.
Wrzesień  
Ogólna:  Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.
 O nawrócenie grzeszników, poprawę życia moralnego oraz odwagę w głoszeniu Ojca i Syna w radości Ducha Świętego.
Październik
Ewangelizacyjna:  Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.
Aby Królowa Różańca Świętego, wypraszała dla nas obfitość Bożych darów.
Listopad
Ogólna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.  Aby Dusze w Czyśćcu cierpiące, jak najszybciej cieszyły się chwałą Nieba.
Grudzień
Ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.  Aby Bóg, który przychodzi do nas w ludzkim Ciele, odmienił nasze życie materialne i duchowe.
 Uwaga: Zgodnie z zaleceniem papieża Franciszka od 2017r. coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.  


Obowiązki członków Żywego Różańca:
 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze różańcowej i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca, udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.

 • Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w Uroczystościach i Świętach ku czci Matki Bożej.

 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem własnego życia i działalnością apostolską.

 • Odważne stawanie w obronie wiary, Kościoła i wartości chrześcijańskich.

 • Udział w pogrzebie zmarłych członków Żywego Różańca i pamięć modlitewna za nich (na przykład nabożeństwo wypominkowe lub zamawiane intencje Mszy Świętych).

Członkowie Żywego różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami osiem razy w ciągu roku, mianowicie:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia),
 • Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego),
 • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca),
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia),
 • Święto Królowej Różańca Świętego (7 października),
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia).