Kurs przygotowania do sakramentu Małżeństwa

Kolejne spotkania będą się odbywały 

I. 3marca, 10 marca, 17 marca, 25 marca.
II. 12 maja, 19 maja, 26 maja, 9 czerwca
III. 10 listopada, 17 listopada, 24 listopada, 1 grudnia

Zapisy na kurs przedmałżeński można dokonać w formie elektronicznej pod poniższym linkiem:
Na konsultacje indywidualne umawiać się trzeba z osobą prowadzącą.

Sakrament małżeństwa mogą  zawrzeć parafianie wierzący i praktykujący. Narzeczeni powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu przedstawiając:

  • Dowody osobiste;
  • Zaświadczenie z USC o braku przeszkód odnośnie prawa cywilnego (jeżeli ślub będzie odbywał się tylko w kościele);
  • Metryki Chrztu św. nie starsze niż 3 miesiące;
  • Świadectwo nauki religii z ostatnich klas szkoły średniej;
  • Zaświadczenia ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
  • Przedstawić dane osobowe pełnoletnich dwóch świadków, którzy są wierzącymi i praktykującymi (młodzież ucząca się przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii);
  • Rodzina narzeczonych i świadkowie powinni przystąpić do Sakramentu Spowiedzi i Komunii św.

Ślub narzeczeni mogą zawrzeć w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego. W innych miejscach wymagane jest zezwolenie jednego z proboszczów miejsca zamieszkania narzeczonych.
Tradycją jest, że ślub powinien być zawierany w parafii zamieszkania chyba, że istnieją istotne uzasadnione powody zawarcia małżeństwa w innym kościele rzymskokatolickim.

Plan katechez dla narzeczonych marzec 2018

17.03.2018

15.00 Postawy antyrodzicielskie a NPR. Dziecko - najcenniejszy dar dla małżonków

16.05 Normy etyczne sakramentu małżeństwa

24.03.2018

15.00 Odpowiedzialne rodzicielstwo

16.05 Rozwój i zagrożenia miłości w małżeństwie 

17.30 Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem za narzeczonych

18.00 Msza Święta z nauką dla narzeczonych

 

Plan katechez dla narzeczonych maj - czerwiec 2018

12.05.2018 

15.00 Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie 

16.05 Chrześcijanin - uczeń Chrystusa 

19.05.2018 

15.00 Rozwój i zagrożenia miłości w małżeństwie 

16.05 Odpowiedzialne rodzicielstwo 

26.05.2018 

15.00 Postawy antyrodzcielskie a NPR.  Dziecko - najcenniejszy dar dla małżonków

16.05 Liturgia sakramentu małżeństwa 

09.06.2018 

15.00 Sakramentalny charakter małżeństwa - zadania 

16.05 Normy etyczne życia małżeńskiego

17.30 Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem za narzeczonych

18.00 Msza Święta z nauką dla narzeczonych